شهرستان سیرجان

روستاهای شهرستان سیرجان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سیرجان

اسامی روستاهای سیرجان استان کرمان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد گهرد

ا

 • احمدآباد میلوئیه سفلی
 • اسطور
 • اکبرآباد راه نیز
 • امیرآباد امیرقلی

ب

 • باب حصار
 • باش ابدان
 • باغ باغان
 • باغ ملا (سیرجان)
 • بوجان (سیرجان)
 • بیدویه

ت

 • تذرج (سیرجان)
 • تقرکوییه
 • تکیه (سیرجان)
 • تل پهن
 • تنگوییه

ج

 • جلالی (سیرجان)

چ

 • چوران
 • چشمه سیف‌الهی
 • چناران (سیرجان)

خ

 • خارقون
 • خیرآباد (سیرجان)

د

 • دلوند سفلی
 • ده بالا (سیرجان)
 • ده خینو
 • ده شیخ (سیرجان)
 • ده علی (سیرجان)
 • ده محمود
 • ده‌نو (سیرجان)

ر

 • راه نیز
 • رضوان (سیرجان)

ز

 • زاریون
 • زمزرج

س

 • سرخوان
 • سنجدوئیه (سیرجان)
 • سنجدوییه (سیرجان)
 • سنگ آتش (سیرجان)

ش

 • شاه قلی (سیرجان)
 • شوق‌آباد (سیرجان)

ط

 • طپق

ع

 • عیش‌آباد (سیرجان)

ف

 • فریزن سفلی
 • فریزن علیا
 • فیروزآباد (سیرجان)

ق

 • قنات تیر
 • قنات گازر
 • ک

  • کریم‌آباد (سیرجان)
  • کشگوئیه
  • کهن‌سیاه
  • کهن مور (سیرجان)

  گ

  • گراغون
  • گنبد (سیرجان)
  • گهرد

  م

  • محمدآباد (سیرجان)
  • محمدآباد تزرج
  • مهدی‌آباد (سیرجان)
  • میاندوآب (سیرجان)

  ن

  • نوزایی (سیرجان)
  • نرآب (سیرجان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران