شهرستان سیمرغ

روستاهای شهرستان سیمرغ

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سیمرغ

اسامی روستاهای سیمرغ استان مازندران به شرح زیر است :

ا

 • اخته‌چی

آ

 • آهنگرکلا (کیاکلا)

ب

 • بالادسته رکن‌کلا
 • برجی‌خیل

پ

 • پازیک‌خیل
 • پایین‌دسته رکن‌کلا
 • پهناجی

ت

 • تنبلا

ج

 • جمال‌کلا

خ

 • خراط‌کلا (سیمرغ)

د

 • دینه‌سر رکن‌کلا

ز

 • زیارکلا

س

 • سالدوزکلا بالا
 • سمناکلا
 • سنگتاب

ش

 • شیرخوارکلا

ص

 • صلحدارکلا

ط

 • طالارپشت

ق

 • قجرتپه

ک

 • کارتیج‌کلا

گ

 • گوشتی‌کلا
 • گوشی‌کلا

ل

 • لاله‌زارکتی

م

 • موسی‌کلا (کیاکلا)
 • مری (کیاکلا)
 • ملاکلا (سیمرغ)

ن

 • نجارکلای جدید
 • نجارکلای قدیم


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران