شهرستان شازند

روستاهای شهرستان شازند

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان شازند

اسامی روستاهای شازند استان مرکزی به شرح زیر است :

ا

 • ابباریک (شازند)
 • ارکلو
 • اسکان (اراک)
 • اسکندرلو
 • اغچه بلاغ
 • اقبلاغ سادات
 • اکبرآباد (شازند)
 • ایمانلو

و

 • واشه (شازند)
 • ورقا (شازند)
 • وزمستان علیا
 • وناوی

آ

 • آستانه (مرکزی)

ب

 • باغ برآفتاب
 • برج (شازند)
 • برج چشمه محمود
 • برج‌آقا (شازند)
 • بهرام‌آباد (شازند)

پ

 • پاکل (شازند)
 • پرکله
 • پلنگدر

ت

 • توره
 • تجره (شازند)
 • تخمار
 • تکیه (شازند)

ج

 • جلال‌آباد (شازند)
 • جمال‌آباد (شازند)

چ

 • چال‌هما
 • چقاپهنه
 • چم رحیم
 • چنارستان (سربند)
 • چناس

ح

 • حاج یوسف (شازند)
 • حاجی‌آباد (شازند)
 • حسین‌آباد (شازند)
 • حصار (شازند)
 • حصار محمدیه

خ

 • خلج مالمیر
 • خمستان (شازند)
 • خنا دره سفلی
 • خنا دره علیا

د

 • دستجرده (شازند)
 • ده احمد (شازند)
 • ده اصغر (شازند)
 • ده آقا (شازند)
 • ده پول
 • ده حسین (شازند)
 • ده خرابه کند
 • ده داود
 • ده زمان
 • ده سلمان (شازند)
 • ده عبداله (شازند)
 • ده کوثر
 • ده گلشن
 • ده مهدی

ر

 • روشت
 • روغنی (شازند)
 • رشان

ز

 • زنگدر

س

 • سارجلو
 • سورانه
 • سرسختی بالا (شازند)
 • سرسختی پائین
 • سیاه سلطان

ض

 • ضیاآباد (شازند)

ظ

 • ظهیرآباد آستانه

ع

 • عضدیه
 • علی قورچی
 • علی‌آباد (شازند)
 • عمارت (شازند)
 • عنبرته

غ

 • غینر

ف

 • فاقرلو
 • فر (شازند)

ق

 • قاقان
 • قاییدان (شازند)
 • قدمگاه (شازند)
 • قرینه دره
 • قشلاق (شازند)
 • قلعه بالمان
 • قلعه پسی‌جان
 • قلعه دیزیجان
 • قلعه عباس‌آباد (شازند)
 • قلعه‌آقا حمید
 • قلعه‌نوی کریم‌بیگ

ک

 • کپر (شازند)
 • کتیران پایین
 • کرک (شازند)
 • کزاز (شازند)

گ

 • گورچک
 • گل بداق
 • گل زرد مالمیر

م

 • موچان (شازند)
 • محمودآباد (شازند)
 • مروار
 • ملاباقر علیا

ن

 • نورآباد (شازند)

ه

 • هفته (شازند)
 • هفته عمارت

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران