شهرستان شفت

روستاهای شهرستان شفت

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان شفت

اسامی روستاهای شفت استان گیلان به شرح زیر است :

ا

 • اقامحله
 • امامزاده‌اسحق

و

 • والی‌سرا
 • ویسرود

آ

 • آقاسیدیعقوب
 • آقانورسه تن

ب

 • بابارکاب
 • بداب
 • برزوهندان
 • بیالوا
 • بیجارسر

پ

 • پشتسرا
 • پلنگپشت
 • پیرده شفت
 • پیرمومن سرا

ت

 • تازه‌آبادپسیخان
 • تانی محله
 • تکرم

ج

 • جنگلکاری چوبر
 • جیرده (شفت)
 • جیرده پسیخان

چ

 • چوبتراشان
 • چوسر
 • چکوسر
 • چماچا
 • چناررودخان

خ

 • خرفکل
 • خرم‌آباد (شفت)
 • خره‌کش
 • خطیبان (شفت)
 • خلیلان (شفت)
 • خمیران (شفت)

د

 • داکله سرا
 • دوبخشر
 • درودخان

ذ

 • ذوالپیران

ر

 • راسته کنار (شفت)
 • روستای امامزاده ابراهیم

ز

 • زردکام

س

 • سالک معلم
 • س

  • سفیدخانی (شفت)
  • سفیدمزگی
  • سله مرز
  • سیاهمزگی

  ش

  • شادخال
  • شادنشین
  • شالده (شفت)
  • شالما (شفت)
  • شیخ محله (شفت)

  ص

  • صیقلان (شفت)

  ط

  • طالش‌محله (شفت)

  ع

  • عثماوندان
  • علیسرا (شفت)

  ف

  • فشالم

  ق

  • قلعه گل (شفت)

  ک

  • کاظم‌آباد (شفت)
  • کوچک کومسار
  • کوزان
  • کوزه گران (شفت)
  • کولوان
  • کولی سران
  • کومسار
  • کلاچ خندان
  • کلاشم بالا
  • کیش خاله (شفت)

  گ

  • گوراب لیشاوندان
  • گنجار
  • گیشم
  • گیلده

  ل

  • لاسک (شفت)
  • لاقان
  • لپوندان
  • لختکی
  • لیسم
  • لیفکوخندان
  • لیفکوه

  م

  • ماشاءالله کل
  • ماشاتوک
  • مبارک‌آباد (شفت)
  • محرمان
  • مرخال
  • مردخه
  • مژدهه
  • ملاسرا (شفت)
  • میرسرا
  • میرمحله (شفت)

  ن

  • ناصران
  • نوده (شفت)
  • نوده پسیخان
  • نصیرمحله
  • نهزم صیقل کومه


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران