شهرستان شهرضا

روستاهای شهرستان شهرضا

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان شهرضا

اسامی روستاهای شهرضا استان اصفهان به شرح زیر است :

ا

 • اسفرجان
 • اسفه
 • اسلام‌آباد (شهرضا)
 • افتخاریه
 • امامزاده علی‌اکبر (شهرضا)
 • امین‌آباد (شهرضا)

و

 • وشاره (شهرضا)
 • ولندان

ب

 • باغ سرخ (شهرضا)
 • بوان (شهرضا)

ت

 • تنگله (شهرضا)

ج

 • جرم افشار

چ

 • چاه تهرانی
 • چاه سبزواری
 • چشمه روی

ح

 • حسین‌آباد (شهرضا)

د

 • دهک (شهرضا)

ز

 • زیارتگاه (شهرضا)

س

 • سولار (شهرضا)

ص

 • صحرا فیضیه
 • صحرای افتخاریه
 • صحرای امیریه
 • صحرای چغاد
 • صحرای زرهه
 • صحرای غضنفریه جنوبی
 • صحرای کلاه قاضی

ق

 • قوام‌آباد (شهرضا)
 • قصرچم
 • قلتقشاه
 • قمبوان

ک

 • کهرویه

م

 • ماران (شهرضا)
 • محمدیه (شهرضا)
 • مزرعه ایزدی
 • مزرعه باباربیع
 • مسینه
 • مقصودبیک
 • منوچهرآباد (شهرضا)
 • مهدی‌آباد (شهرضا)
 • مهیار (شهرضا)
 • میرآباد (شهرضا)

ن

 • نهضت‌آباد (شهرضا)

ه

 • هوک (شهرضا)
 • هونجان

ی

 • یحیی‌آباد (شهرضا)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران