شهرستان شوط
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان شوط

اسامی روستاهای شوط استان آذربایجان غربی به شرح زیر است:

ا

 • ارپالیق
 • اغبلاغ‌سقار
 • اغدونلو
 • ایشگه‌سو (شوط)
 • ایل‌بلاغی (شوط)
 • اینچه قدیم

و

 • ورمزیار (شوط)

آ

 • آغ‌بلاغ مخور

ب

 • بابورعجم
 • بابورکرد
 • باش‌کهریز
 • بایرام‌کندی (شوط)
 • بیانچلی‌عجم
 • بیانچلی‌کرد

ت

 • تازه‌کند (شوط)
 • تپه‌باشی‌نماز
 • تیمورآباد (شوط)

چ

 • چاوگون

ح

 • حسن‌کندی (شوط)
 • حسین‌علی‌کندی‌عجم

خ

 • خورابلو
 • خضرلو (شوط)
 • خلج‌عجم
 • خلج‌کرد

د

 • داش‌فشل
 • دانابلاغ
 • دوزآغل
 • دیزج‌طویل

ز

 • زنجیره (شوط)

س

 • سنق

ش

 • شریف‌کندی (شوط)
 • شمو سیلابی
 • شیخ‌سلو

ص

 • صوفی (شوط)
 • صبیرخان
 • صمدیوردی

ط

 • طوره (شوط)

ع

 • عزت‌آباد (شوط)
 • عظیم‌کندی
 • علیار (شوط)
 • علی‌کندی (شوط)

ق

 • قاباخ‌بلاغ
 • قوردالدرن‌عجم
 • قوردالدرن‌کرد
 • قره‌ایاق
 • قره‌آغاج (شوط)
 • قره‌زمین
 • قره‌کهریز (شوط)
 • قیاسی (شوط)

ک

 • کوچلوی سفلی
 • کوچلوی علیا
 • کورابلاغ (شوط)
 • کش‌ارخی
 • کندال (شوط)

گ

 • گدای

م

 • محمدکریم‌کندی
 • مخور (شوط)
 • مرگن اسماعیل‌کندی
 • مرگن وسط
 • مرگن عزیزآباد
 • مرگن قدیم
 • ملااحمد (شوط)
 • ملک‌لو (شوط)

ن

 • نورآباد (شوط)
 • نظمی‌کندی

ی

 • یولاگلدی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران