شهرستان صومعه سرا

روستاهای شهرستان صومعه سرا

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان صومعه سرا

اسامی روستاهای صومعه سرا استان گیلان به شرح زیر است :

ا

 • اومندان
 • اباتر
 • ارم سادات
 • ازگم
 • اسفقن سر
 • اسفند (صومعه سرا)
 • اسلام‌آباد (صومعه سرا)
 • اشپلم
 • اشترکام
 • اقامحله بهمبر

و

 • واقعه‌دشت
 • ولد
 • ویشه سرا (صومعه سرا)

آ

 • آسیاب‌سر (صومعه‌سرا)

ب

 • باقلاکش
 • بالابلگور
 • بریران
 • بهمبر
 • بیجارکن (صومعه سرا)
 • بیشه سرا
 • بیشه گاه بهمبر
 • بیشه‌گاه

پ

 • پاتاوان
 • پاسکه
 • پایین بلگور
 • پوستین سرا
 • پشت مخ
 • پشتمسار
 • پشتیر (صومعه سرا)
 • پیرسرا (صومعه سرا)
 • پیشخان

ت

 • تطف
 • تنیان

ج

 • جاده کنار
 • جیرسربهمبر
 • جیرسرنوده
 • جیرگوراب
 • جیرمحله کسما

چ

 • چالکسر
 • چوبه (صومعه سرا)
 • چکوور
 • چمثقال
 • چمن (صومعه سرا)
 • چنه سر

خ

 • خاکیان
 • خانه‌کنار
 • خواجه علیوندان
 • خراطمحله (صومعه سرا)
 • خرف
 • خرف کام
 • خشتامدخ
 • خشک رودبار
 • خطیبان (صومعه سرا)
 • خلیفه کنار
 • خمسر

د

 • دوگور
 • دلیوندان
 • دهنده

ر

 • راجیر
 • راسته کنار (صومعه سرا)
 • رفتگی

ز

 • زرکام
 • زعفان
 • زیکسار
 • زیمسار

س

 • سارمه
 • سورم
 • سادات‌محله (صومعه‌سرا)
 • سسمس
 • سنگ بیجاربست بهمبر
 • سنگ جوب
 • سه سار
 • سیاوی
 • سیاه اسطلخ (صومعه سرا)
 • سیاه درویشان
 • سیاه کوه (صومعه سرا)
 • سیاه‌تن

ش

 • شارم
 • شالکا
 • شعله پس
 • شفت محله
 • شکرباغان
 • شیخ محله (صومعه سرا)

ص

 • صوفیان‌ده
 • صیقلان (صومعه سرا)
 • صیقل‌وندان

ض

 • ضیابر

ط

 • طالش محله بهمبر
 • طاهرگوراب

ع

 • عربان (صومعه سرا)

ف

 • فتمه سر
 • فشخام
 • فلاح‌آباد (صومعه سرا)

ق

 • قاضده
 • قرابا
 • قصاب سرا

ک

 • کوده (صومعه سرا)
 • کتمجان سیدعبدالوهابی
 • کتمجان معتمدی
 • کتمجان یوسفعلی
 • کردمحله (صومعه سرا)
 • کلاشم پایین
 • کلسر
 • کلکوه
 • کلنگستان
 • کلیدبر (صومعه سرا)
 • کهنه‌سر
 • کیشستان

گ

 • گازگیشه
 • گوراب (صومعه سرا)
 • گلابخواران
 • گیاکو

ل

 • لادمخ (صومعه سرا)
 • لارسر
 • لاکسار
 • لالم
 • لشمرزمخ
 • لیفشاگرد

م

 • ماتک
 • مازندران محله بهمبر
 • محمودکیان
 • مردخه بزرگ
 • مردخه کوچک
 • مرسارود
 • مرکیه (صومعه سرا)
 • معاف امندان
 • معاف وزیری
 • ملاسرا (صومعه سرا)
 • ملک سر
 • مناره بازار
 • مهویزان
 • میان بر (صومعه سرا)
 • میان گسکر
 • میانده (صومعه سرا)

ن

 • نوپاشان
 • نوخاله اکبری
 • نوخاله جعفری
 • نوده (صومعه سرا)
 • نوکاشت
 • ندامان
 • نرگستان
 • نفوت


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران