شهرستان طبس

روستاهای شهرستان طبس

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان طبس

اسامی روستاهای طبس استان خراسان جنوبی به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیم‌آباد (طبس)
 • ابراهیم‌آباد بالا
 • احمدآباد (دستگردان)
 • احمدآباد (دیهوک)
 • احمدآباد کلاته
 • احمدیه (طبس)
 • ازبکوی جدید
 • ازبکوی قدیم
 • ازمیغان
 • اسفندیار (طبس)
 • اسماعیل‌آباد (طبس)
 • اصفهک
 • اکبرآباد (طبس)
 • الله‌آباد (طبس)
 • امامزاده علی (طبس)
 • امیرآباد (شهرستان طبس)
 • امیرآباد (طبس)
 • انجیر پایین

و

 • وکیل‌آباد (طبس)

ب

 • بژوغر
 • بهارستان (طبس)
 • بهشت‌آباد (طبس)
 • بی بازگ
 • بیدکوه
 • بیشه علیا

پ

 • پاشنه‌داران
 • پده‌بید
 • پرواده
 • پی‌استان
 • پیرحاجات
 • پی‌کوه

ت

 • تاج‌آباد (طبس)
 • تپه طاق
 • تش‌کانان
 • تقی‌آباد (طبس)
 • تلخوری

ج

 • جوادیه (طبس)
 • جوخواه
 • جوریز
 • جعفرآباد (طبس)
 • جعفری (طبس)
 • جفت دوپا
 • جمز

چ

 • چاه بر
 • چاه بلو
 • چاه پالیز (طبس)
 • چاه پوزه
 • چاه ترخ سفلی
 • چاه ترخ علیا
 • چاه ته
 • چاه شور (طبس)
 • چاه عبدل
 • چاه کاظم‌آبادی‌ها
 • چاه کم
 • چاه گود
 • چاه لشکر
 • چاه مسافر
 • چاه میاندر
 • چاه‌حوض کربلایی‌اسدالله
 • چاهکولار
 • چشمه بنورگ
 • چشمه شاه
 • چکاب (طبس)
 • چهل‌پایه
 • چیروک

ح

 • حاجی‌آباد (طبس)
 • حوض چاه پی‌آب
 • حوض ریزه
 • حسام (طبس)
 • حسن‌آباد (شهرستان طبس)
 • حسن‌آباد (طبس)
 • حسن‌آباد اعتماد
 • حلوان (طبس)
 • حیدریه

خ

 • خرو سفلی
 • خرو علیا
 • خروان سفلی
 • خروان علیا
 • خسروآباد (طبس)
 • خیرآباد (طبس)

د

 • دارین (طبس)
 • دولت‌آباد (طبس)
 • درزهی
 • دستگردان (طبس)
 • دشتوک (طبس)
 • دشتغران
 • دلکو (طبس)
 • ده ته (طبس)
 • ده شادی (طبس)
 • ده شور (طبس)
 • ده محمد
 • دهانه منبر
 • ده‌نو (طبس)
 • ده‌نو ون
 • ده‌نو توکلی
 • ده‌نو فاطمه‌برات
 • دیگ رستم

ر

 • رباط خان
 • رباط زنگیجه
 • رباط کلمرد
 • رحمت‌آباد (طبس)
 • رحیم‌آباد (طبس)
 • رضویه (طبس)
 • رضویه آبخورک

ز

 • زبرکوه
 • زردگاه
 • زنوغان
 • زین‌آباد (طبس)

س

 • سراستخر کردآباد
 • سربالا (طبس)
 • سرند (طبس)
 • سریک (طبس)
 • سعیدآباد (طبس)
 • سلو (طبس)
 • سمبا
 • سنجدو
 • سنگ آب (طبس)

ش

 • شورآب (طبس)
 • ش

  • شمس‌آباد (طبس)
  • شهرآباد (طبس)
  • شیرآباد (طبس)

  ع

  • عباس‌آباد (طبس)
  • عباس‌آباد چک‌آباد
  • عباس‌آباد شجاع
  • عبدل‌آباد (طبس)
  • عبید (طبس)
  • عرب‌آباد (طبس)
  • علی‌آباد (طبس)
  • علی‌آباد چاه کویر
  • عنایتیه

  غ

  • غرجنگا
  • غنی‌آباد (طبس)

  ف

  • فتح‌آباد (طبس)
  • فشای سفلی
  • فشای علیا
  • فهالنج
  • فیروزآباد طلوع

  ق

  • قائمیه (طبس)
  • قوامیه (طبس)
  • قرچه
  • قنبرآباد (طبس)

  ک

  • کاظم‌آباد (طبس)
  • کال عبدالغنی
  • کال گز
  • کامرانیه (طبس)
  • کویر کاج
  • کردآباد (طبس)
  • کرکس آب
  • کریت (طبس)
  • کریم‌آباد (شهرستان طبس)
  • کریم‌آباد (طبس)
  • کلاته بیغمزا
  • کلاته رضاقلی
  • کلاته رمضان
  • کله حوض‌ها

  گ

  • گوشه کمر
  • گشن (طبس)
  • گل کن (طبس)
  • گل‌شانه

  م

  • ماودر
  • مالک‌آباد (طبس)
  • مبشرآباد
  • محمدآباد (طبس)
  • محمدآباد چاه‌کویر
  • محمدیه (طبس)
  • مرغوب
  • مشاع جید
  • معدن قلعه
  • ملوند (طبس)
  • منصوریه (طبس)
  • مهدی‌آباد (دستگردان)
  • مهدی‌آباد (طبس)
  • مهرآباد (طبس)
  • مهربانی (روستا)

  ن

  • نای‌بند (طبس)
  • نوک (طبس)
  • نجات‌آباد (طبس)
  • نستنج
  • نصرآباد (طبس)
  • نصرت‌آباد (طبس)
  • نیاز (طبس)
  • نیزار (طبس)
  • نیستان (طبس)

  ه

  • هودر (طبس)
  • هوک (طبس)
  • هرموک
  • همت‌آباد (بخش مرکزی طبس)
  • همت‌آباد (طبس)

  ی

  • یوسف‌آباد بم
  • یخاب
  • یعقوبیه


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران