شهرستان عباس آباد

روستاهای شهرستان عباس آباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان عباس آباد

اسامی روستاهای عباس آباد استان مازندران به شرح زیر است :

ا

 • اسپی‌رود
 • امام‌دشت

و

 • ولیکستان

ب

 • بااوج‌خیل

پ

 • پرچور
 • پسنده علیا
 • پلنگ‌کلا

ت

 • تازه‌آباد (تنکابن)
 • تیلاکنار
 • تیلورسر شرقی

ج

 • جیساخضرآباد
 • جیسادانیال
 • جیساکلارآباد

چ

 • چارز

ح

 • حمزه‌آباد (تنکابن)
 • حیدرآباد (تنکابن)

خ

 • خشکلا
 • خضرآباد (تنکابن)

د

 • دانیال (تنکابن)
 • دراسرا

ز

 • زیارت‌ور

س

 • سجادیه (تنکابن)
 • سرتاکرات
 • سرلنگا
 • سلامت‌سرا
 • سی‌بن
 • سی‌سرا (تنکابن)
 • سیدمحله (تنکابن)

ش

 • شجاع‌محله
 • شهرک صنعتی (تنکابن)

ط

 • طالش‌خیل

ک

 • کاظم‌کلا
 • کراتکوتی
 • کلاکرده (تنکابن)

گ

 • گرجی‌سرا
 • گرداب (تنکابن)
 • گلور بالا

م

 • ماشا الله‌آباد
 • مشهدی‌سرا

ن

 • نارنج‌بندبن

ه

 • هردوابرود

ی

 • یالبندان‌سرا

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران