شهرستان عجب شیر

روستاهای شهرستان عجب شیر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان عجب شیر

اسامی روستاهای عجب شیر استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

ا

 • الینجق
 • ایستگاه‌پرویزبهمن

و

 • ولینجق

آ

 • آغاجری (عجب‌شیر)
 • آقچه‌اوبه
 • آلمالو (عجب‌شیر)

ب

 • بارازلو
 • بوکت
 • بولالو

پ

 • پسیان (عجب‌شیر)

ت

 • تپیک‌دره
 • تجرق (عجب‌شیر)

ج

 • جوان‌قلعه

چ

 • چوپانکره
 • چنار (عجب‌شیر)
 • چهاربرود
 • چهارطاق (عجب‌شیر)

ح

 • حوری (عجب‌شیر)

خ

 • خانیان (عجب‌شیر)
 • خضرلو

د

 • دانالو
 • دیزج حسن‌بیگ

ر

 • رازیان (عجب‌شیر)
 • رحمانلو

ز

 • زاویه (عجب‌شیر)

ش

 • شیراز (عجب‌شیر)
 • شیشوان

ص

 • صومعه (عجب‌شیر)

ع

 • عجب‌شیر

ق

 • قوزلوجه
 • قبادلو

گ

 • گوراوان
 • گل‌تپه (عجب‌شیر)
 • گنبد (عجب‌شیر)

م

 • محمودآباد (عجب‌شیر)
 • مهرآباد (عجب‌شیر)
 • مهماندار (روستا)

ن

 • نانسا
 • نبرین

ه

 • هروان
 • هرگلان

ی

 • یایچی (عجب‌شیر)
 • ینگجه (عجب‌شیر)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران