شهرستان علی آباد کتول

روستاهای شهرستان علی آباد کتول

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان علی آباد کتول

اسامی روستاهای علی آباد کتول استان گلستان به شرح زیر است :

ا

 • اودک‌دوجی
 • احمدآباد (بلوچ‌آباد)
 • آزادتپه
 • اسلام‌آباد فندرسک
 • اسلام‌آباد مزرعه شماره یک
 • اسلام‌آباد مزرعه شماره دو
 • افراتخته
 • الازمن
 • الامن
 • الوستان
 • الستان
 • امام‌آباد سیستانی‌ها
 • امیرآباد سرخ‌محله
 • امیرآباد فندرسک

و

 • وسی‌سر

آ

 • آشوربای

ب

 • باغه‌شورتپه‌نفس
 • باقرآباد (گلستان)
 • بدراق‌انه‌گلدی
 • بدراق‌نوری
 • برفتان
 • بلوچ‌آباد (علی‌آباد)
 • بلوک‌غلام
 • بهلکه‌نفس

پ

 • پیچک‌محله

ج

 • جهان‌بینی (روستا)

چ

 • چلی سفلی
 • چلی علیا
 • چه‌جا
 • چینو

ح

 • حاجی‌آباد (علی‌آباد)
 • حاجی‌کلاته
 • حسن‌طبیب
 • حسین‌آباد (علی‌آباد)
 • حکیم‌آباد (علی‌آباد)

خ

 • خاتم‌آباد
 • خاک‌پیرزن
 • خولین‌دره

ذ

 • ذبیح‌آباد (علی‌آباد)

ر

 • رحمت‌آباد (علی‌آباد)
 • ریگ‌چشمه (علی‌آباد)

ز

 • زابلی‌محله ماهستان
 • زرین‌گل

س

 • ساورکلاته
 • سنگدوین
 • سیاه‌رودبار
 • سیاه‌مرزکوه

ش

 • شجاع‌آباد (علی‌آباد)
 • شیرنگ سفلی
 • شیرنگ علیا
 • شیرین‌آباد (علی‌آباد)

ض

 • ضیاآباد (علی‌آباد)

ط

 • طاویر

ع

 • عباس‌آباد (علی‌آباد)
 • عرفان‌آباد
 • علی‌آباد کتول

ف

 • فاضل‌آباد (گلستان)

ق

 • قوش‌کرپی
 • قره‌بلاغ (علی‌آباد)
 • قریب‌آباد (علی‌آباد)

ک

 • کوچک‌استاجیق
 • کوچک‌نظرخانی
 • کوزه‌لی
 • کردآباد (علی‌آباد)

گ

 • گلستان (علی‌آباد)
 • گنو (علی‌آباد)

م

 • مارون‌کلاته
 • ماهیان (علی‌آباد)
 • محمدآباد (علی‌آباد)
 • مزرعه (علی‌آباد)
 • معصوم‌آباد فندرسک
 • مهدی‌آباد (علی‌آباد)
 • میان‌رستاق

ن

 • نوده‌کتول
 • نرسو
 • نصرت‌آباد (علی‌آباد)
 • نصرکان علیا


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران