شهرستان فامنین

روستاهای شهرستان فامنین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان فامنین

اسامی روستاهای فامنین استان همدان به شرح زیر است:

ا

 • ابراهیم‌آباد (همدان)
 • ازناو (همدان)
 • اصله (همدان)
 • اکله
 • امیرآباد علی نور
 • امین‌آباد (همدان)

و

 • وزندان

آ

 • آجرلو
 • آقاج

ب

 • باباحصاری
 • بازران
 • باغچه غاز (همدان)
 • بزچلو

پ

 • پاوان (همدان)

ت

 • تاوه (همدان)
 • تجرک (همدان)

ج

 • جهان‌آباد (همدان)

چ

 • چابهار (همدان)
 • چپقلو (همدان)

ح

 • حاجی‌آباد (همدان)
 • حسام‌آباد (همدان)

خ

 • خواجه حصار
 • خوش‌آباد (همدان)
 • خیمه گاه (همدان)

د

 • ده قره چای
 • دهلق (همدان)

ر

 • راستگویان
 • رضاباغی

ز

 • زاغلیجه
 • زرق
 • زرقان (همدان)

س

 • سراوک
 • سرای (همدان)
 • سناج

ص

 • صادق‌لو
 • صیدآباد (همدان)

ط

 • طواله
 • طمچی

ع

 • عمرآباد (همدان)

ف

 • فیض‌آباد (همدان)

ق

 • قوشیجه
 • قبان قلی
 • قره‌دای
 • قزل حصار (همدان)
 • قزل‌آباد (همدان)
 • قشلاق (همدان)
 • قلعه‌جوق (همدان)
 • قلقل‌آباد
 • قمشانه (همدان)
 • قیه باغی

ک

 • کوی بلاغ
 • کله سر (همدان)

گ

 • گل خندان

م

 • مبارکین
 • مرغ‌آباد

ن

 • نصیرآباد (همدان)
 • نگارخاتون

ی

 • یارمقیه
 • ینگجه (همدان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران