شهرستان فراشبند

روستاهای شهرستان فراشبند

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان فراشبند

اسامی روستاهای فراشبند استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • اویز (فراشبند)
 • ابنوخانی یک
 • احمدآباد (فراشبند)
 • اسماعیل بند

آ

 • آبگندو

ب

 • باچان
 • برچشمه
 • برمه (مهر)
 • بلوط‌آباد
 • بنکوی بگدلی
 • بنکوی حیدرلو
 • بنکوی حیدری
 • بنکوی خلیلی
 • بنکوی دنگزلو
 • بنکوی غلامحسینلو
 • بنکوی همت لو

پ

 • پهناپهن

ت

 • تل قم
 • تل گلی (مهر)

ج

 • جانی‌آباد (فراشبند)
 • جوهری (فراشبند)

چ

 • چاه شولی

ح

 • حسین‌آباد (فراشبند)

خ

 • خانی یک
 • خور (فراشبند)
 • خوراب
 • خوشاب (فراشبند)
 • خرمایک
 • خلجی (مهر)

د

 • دولت‌آباد (فراشبند)
 • دژگاه (فراشبند)
 • دهگاه (فراشبند)
 • ده‌نو (فراشبند)

ر

 • رهنی (مهر)

س

 • سوارغیب

ش

 • شهید (فراشبند)

ع

 • علمدان سفلی
 • علمدان علیا

ق

 • قرداش‌آباد
 • قناتباغ

ک

 • کورکی (فراشبند)
 • کمپشرکت اکرامان
 • کنارمالک

گ

 • گوری (فراشبند)
 • گزبلند (فراشبند)
 • گل ریزک
 • گنبد (فراشبند)

م

 • منصورآباد (فراشبند)

ن

 • نارک (فراشبند)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران