شهرستان فراهان

روستاهای شهرستان فراهان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان فراهان

اسامی روستاهای فراهان استان مرکزی به شرح زیراست:

ا

 • ارتگل
 • اسفین
 • اشقل
 • اقازیارت
 • امیرآباد (تفرش)
 • اهنگران (فراهان)
 • ایر

و

 • واشقان (فراهان)
 • وروان
 • ولاشجرد (فراهان)

آ

 • آرزومند

ب

 • بورقان (فراهان)
 • برزآباد (فراهان)
 • بهادرستان

ت

 • تبرته
 • تلخاب (فراهان)

ج

 • جام‌آباد
 • جونوش
 • جلال‌آباد (فراهان)
 • جیریا

چ

 • چاقر
 • چوگان (فراهان)

ح

 • حاتم‌آباد (فراهان)
 • حرآباد (فراهان)
 • حسین‌آباد (تفرش)

خ

 • خسروان سفلی
 • خسروان علیا
 • خلت‌آباد (فراهان)

د

 • دولت‌آباد (تفرش)
 • درمنک (تفرش)
 • دستجان

ز

 • زنگارک

س

 • سقرجوقک

ش

 • شتریه
 • شمس‌آباد (فراهان)
 • بحث رده:شهرستان فراهان
 • شیرین‌آباد (تفرش)

ط

 • طور (اراک)

ع

 • عباس‌آباد (تفرش)
 • عراقیه
 • عزیزآباد (فراهان)
 • علی‌آباد (تفرش)

غ

 • غیاث‌آباد (تفرش)

ف

 • فارسی‌جان (اراک)
 • فشک (فراهان)

ق

 • قرمزچشمه
 • قطاراغاج سفلی
 • قلعه ارجناوند

ک

 • کاظم‌آباد (تفرش)
 • کودزر (تفرش)
 • کردآباد (تفرش)
 • کرکان بالا
 • کرکان پائین
 • کلا (تفرش)
 • کلاغ‌نشین (اراک)
 • کمال‌آباد بالا
 • کمال‌آباد پائین
 • کمرک (تفرش)

گ

 • گاوجلو
 • گازران (تفرش)
 • گونه (تفرش)
 • گمیز (اراک)

ل

 • لنجاب سفلی

م

 • ماستر (تفرش)
 • مجدآباد کهنه
 • مجدآباد نو
 • محمودیه (اراک)
 • مخلص‌آباد
 • مشهدزلف‌آباد
 • مصلح‌آباد

ن

 • نوده حاجی نبی
 • نجف‌آباد (آشتیان)
 • نظام‌آباد (فراهان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران