شهرستان فردوس

روستاهای شهرستان فردوس

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان فردوس

اسامی روستاهای فردوس استان خراسان شمالی به شرح زیر است :

ا

 • ابدکی (فردوس)
 • ابراهیم‌آباد (فردوس)
 • افقو (فردوس)
 • امرودکان (فردوس)
 • انارستانک (فردوس)

ب

 • باداموک (فردوس)
 • باغستان سفلی
 • باغستان علیا
 • برون (فردوس)
 • بکری پایین
 • بیدسگان (فردوس)
 • باغستان فردوس

پ

 • پتک پایین
 • پروژه (فردوس)

ت

 • ترشیزوک (فردوس)

چ

 • چاه پلوند
 • چاه‌نو (فردوس)
 • چشمه خانم

ح

 • حسین‌آباد (فردوس)

خ

 • خانکوک (فردوس)
 • خانیک (فردوس)
 • خرو (فردوس)

ر

 • رحمت‌آباد (فردوس)

س

 • سرند (فردوس)

ط

 • طاهریه (فردوس)

ظ

 • ظهر (فردوس)

ف

 • فتح‌آباد (فردوس)
 • فریدونی (فردوس)

ک

 • کجه (فردوس)

گ

 • گستج (فردوس)

ل

 • لجنو (فردوس)

م

 • مهوید
 • مهران‌کوشک

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران