شهرستان فریدون شهر

روستاهای شهرستان فریدونشهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان فریدونشهر

اسامی روستاهای فریدونشهر استان اصفهان به شرح زیر است :

ا

 • ابچک
 • اسلام‌آباد موگوئی
 • اسلام‌آباد مکدین

و

 • وارگه پهنه
 • وزوه
 • وستگان (فریدون‌شهر)
 • وهرگان

ب

 • باباخسرو
 • بادجان اخوره
 • بردآسیاب
 • بزمه
 • بندر (فریدون‌شهر)
 • بهرام‌آباد (فریدون‌شهر)
 • بیجگرد

پ

 • پشندگان

ت

 • تبر (فریدون‌شهر)
 • ترزه
 • تزره (فریدون‌شهر)
 • تنگستان (فریدون‌شهر)
 • تهلگی سفلی

چ

 • چال چرانه
 • چاله قو
 • چقا (فریدون‌شهر)
 • چقادر
 • چقیورت

ح

 • حاجی‌آباد (فریدون‌شهر)
 • حبیبک

خ

 • خاک پری
 • خوش‌میوه
 • خویگان علیا
 • خرم‌دره (فریدون‌شهر)
 • خسروآباد (فریدون‌شهر)
 • خلیل‌آباد (فریدون‌شهر)

د

 • دورک (فریدون‌شهر)
 • دربند (فریدون‌شهر)
 • دره بادام علیا
 • دره چیله
 • دره سیب
 • دره‌بادام سفلی (فریدون‌شهر)
 • دستگرد (فریدون‌شهر)
 • ده سور علیا
 • ده‌نو (فریدون‌شهر)
 • ده‌سور سفلی

ر

 • راچه
 • رمه چر (فریدون‌شهر)

ز

 • زردفهره
 • زمستانه

س

 • سورشجان (فریدون‌شهر)
 • سخی‌آباد (فریدون‌شهر)
 • سربیشه (فریدون‌شهر)
 • سرداب بالا
 • سرداب پایین
 • سکان (فریدون‌شهر)
 • سیبک (فریدون‌شهر)

ص

 • صادقیه (فریدون‌شهر)

ع

 • عنایشت

ق

 • قلعه سرخ (فریدون‌شهر)

ک

 • کاگونک
 • کاهگان سفلی
 • کاهگان علیا
 • کولاب (فریدون‌شهر)
 • کرچان
 • کشت زاران
 • کلوسه
 • کمران (فریدون‌شهر)

گ

 • گوکان
 • گوهردره

م

 • مازه وهرگان
 • مازه قلعه
 • مزراکیماس
 • مصیر
 • مکدین سفلی
 • مکدین علیا
 • میدانک بزرگ
 • میدانک کوچک
 • میلاگرد

ن

 • نهضت‌آباد (فریدون‌شهر)

ه

 • همستان
 • همه
 • هیران (فریدون‌شهر)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران