شهرستان فنوج
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان فنوج

اسامی روستاهای فنوج استان سیستان و بلوجستان به شرح زیر است :

ا

 • ابایگان
 • ابکاس
 • اپارنگ
 • اسحق‌آباد (نیک‌شهر)
 • اسماعیل‌آباد (نیک‌شهر)
 • اگرستان
 • اگری چان
 • الله‌آباد سولکوک
 • انورآباد
 • اهوگان (نیک‌شهر)

و

 • وهزاری

آ

 • آب انبار (نیک‌شهر)

ب

 • بلفتان
 • بم‌دوست (نیک‌شهر)
 • بن رود (نیک‌شهر)
 • بن سپتک
 • بن گر
 • بندنبگی (نیک‌شهر)
 • بهشت‌آباد (نیک‌شهر)
 • بیرمین

پ

 • پوتر
 • پوجرک
 • پتکان (نیک‌شهر)
 • پتکان بالا
 • پتکان پایین
 • پرتنگ
 • پرچان
 • پنسکان
 • پیشنک

ت

 • تراتی (نیک‌شهر)
 • تیغ‌آب (نیک‌شهر)

ج

 • جان‌آباد (نیک‌شهر)
 • جاه مرغ
 • جوگز بالا
 • جوگز پایین
 • جع مکان
 • جگان (نیک‌شهر)
 • جلال‌آباد (نیک‌شهر)

چ

 • چات کوت انسان
 • چاه جهانگیر
 • چاه شبروار
 • چاه گاهی (نیک‌شهر)
 • چاه محمدی
 • چاه ننده

ح

 • حسن‌آباد (نیک‌شهر)
 • حمل کشته

خ

 • خوشاب (نیک‌شهر)
 • خیرآباد (نیک‌شهر)

د

 • دراگور
 • دروازوک سیه تکان
 • درزیرکی
 • درسوران
 • درگز (نیک‌شهر)
 • دشت امام (نیک‌شهر)
 • دلکوک
 • دن گیشراتان

ذ

 • ذرتی (نیک‌شهر)

ر

 • رامک (نیک‌شهر)
 • راه درگز
 • رودبار (نیک‌شهر)
 • رشکان (نیک‌شهر)
 • رمش (نیک‌شهر)
 • ریتک

ز

 • زوار (نیک‌شهر)
 • زبرینگ
 • زرآباد (نیک‌شهر)
 • زمین غلامعلی

س

 • سانان
 • سوراب چکردک
 • سورگاف
 • سولکوک
 • سبیلان جعفر
 • سبیلان گمشاد
 • سرخ کچ
 • سرخ گزی چاه گزی
 • سرزه (نیک‌شهر)
 • سمسورچاه
 • سمک (نیک‌شهر)
 • سنگردورک
 • سی سلمان
 • سیاهکان
 • سیدآباد (نیک‌شهر)

ش

 • شوشمنت
 • شهرفولاد
 • شیب ترکی

ع

 • علی‌آباد (نیک‌شهر)

ف

 • فنوج
 • فیروزآباد (نیک‌شهر)

ک

 • کاکوج
 • کوری (نیک‌شهر)
 • کوسیچی بالا
 • کوه تنجیلان
 • کتیج
 • کروچی (نیک‌شهر)
 • کردسکیان
 • کرکی (نیک‌شهر)
 • کریم‌آباد (نیک‌شهر)
 • کسکان
 • کشکان
 • کشهک
 • کلدانک
 • کلک قاسم
 • کلهمین
 • کم شهر
 • کمردان پایین
 • کهوربلبل
 • کهن عیسی
 • کهنان کوردان

گ

 • گواش (نیک‌شهر)
 • گوانک
 • گوانک (نیک‌شهر)
 • گوجگ (نیک‌شهر)
 • گورخلج
 • گورد
 • گورمزار
 • گبدهامون
 • گدار گل
 • گدامک
 • گزان‌بزین (نیک‌شهر)
 • گسپردین
 • گلدر (نیک‌شهر)
 • گیران

ل

 • لوری شاه

م

 • متری (نیک‌شهر)
 • محترم‌آباد
 • مدانچ
 • مره حسین‌آباد
 • مسکوتان (نیک‌شهر)
 • مغان شابو
 • مکان شاهی
 • مکدان
 • مگون
 • ملک‌آباد (نیک‌شهر)
 • مهدی‌آباد گز مهراب‌خان
 • میحان

ن

 • نرمک
 • نصرت‌آباد (نیک‌شهر)

ه

 • هیتان (نیک‌شهر)
 • هیکان

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران