شهرستان فهرج

روستاهای شهرستان فهرج

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان فهرج

اسامی روستاهای فهرج استان کرمان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد وزیری
 • علی‌آباد ولی شهنوازی
 • علی‌آباد چاهدگان
 • علی‌آباد محمدقاسم خان

ا

 • ابراهیم‌آباد (حاجی‌آباد)
 • ابراهیم‌آباد جدید (فهرج)
 • ابراهیم‌آباد دهگاوی
 • احمدیه (فهرج)
 • اسدآباد انگوری
 • اشک رضوان
 • اکبرآباد مستوفی
 • الله‌آباد چاهریگان
 • الله‌آباد حاجی‌آباد
 • الله‌آباد مستوفی
 • امامیه (فهرج)

و

 • وحیدآباد
 • ولی‌آباد (فهرج)

ب

 • باقریه بالا
 • برج اکرم
 • برج معاذ
 • برزنگ

پ

 • پیروزآباد (فهرج)

ت

 • تلمبه شهمرادی

ث

 • ثانی‌آباد (فهرج)

ج

 • جبر آباد (فهرج)
 • جهان‌آباد بالا
 • جهان‌آباد پایین
 • جهان‌آباد ده نظر

ح

 • حاجی‌آباد حاج علی‌محمد
 • حسن‌آباد چاهدگان
 • حسن‌آباد دهگاوی
 • حسین‌آباد وکیل
 • حسین‌آباد ولی محمد
 • حسین‌آباد خدابنده
 • حسین‌آباد سرجنگل
 • حسین‌آباد علم خان
 • حسین‌آباد ملاامیر

د

 • دشتوییه (فهرج)
 • دشت‌آباد (فهرج)
 • ده اسماعیل
 • ده سلطان‌آباد
 • ده شهدوست (بم)
 • ده شهیک
 • دهنو اسلام‌آباد
 • دهنو انصاری
 • دهنو بهزادی
 • دهنو چاهدگان
 • دهنو صالح‌آباد
 • دهنو میرزازاده سجادی

ر

 • روستای امام علی
 • رستم‌آباد چاهدگان
 • رضوانیه (فهرج)
 • ریگ‌آباد (فهرج)

ز

 • زمان‌آباد (فهرج)

س

 • سه کهور

ش

 • شاهرخ‌آباد (فهرج)
 • شورآباد مهراب خان
 • شورآباد نورمحمد
 • شمس‌آباد چاهدگال
 • شهاب‌آباد (فهرج)

ص

 • صالح‌آباد (فهرج)

ع

 • عامریه بالا
 • عباس‌آباد (فهرج)
 • عباس‌آباد رفعته
 • عباسیه (فهرج)
 • عصمت‌آباد (فهرج)
 • علی کلی
 • عمار (بم)

غ

 • غلورآباد

ف

 • فیروزآباد (فهرج)

ق

 • قادرآباد (فهرج)
 • قدمگاه مرتضی علی

ک

 • کاظم‌آباد (فهرج)
 • کریم‌آباد انصاری
 • کریم‌آباد طبسی

گ

 • گل‌آباد (فهرج)

م

 • ماهی‌دشت
 • مبارک‌آباد (فهرج)
 • محمودآباد چاهریگان
 • محمدآباد (فهرج)
 • محمدآباد دهگاوی
 • مرادآباد (فهرج)
 • مرادآباد پشت ریگ
 • ملک‌آباد چاهریگان
 • میرآباد امامقلی
 • میرآباد انصاری

ن

 • نوریه
 • نعیم‌آباد (فهرج)

ه

 • هاشم‌آباد (فهرج)

ی

 • یوسف‌آباد پایین
 • یوسف‌آباد سالار

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران