شهرستان فیروزآباد

روستاهای شهرستان فیروزآباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان فیروزآباد

اسامی روستاهای فیروزآباد استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیم‌آباد (فیروزآباد)
 • احمدآباد (فیروزآباد)
 • اسلام‌آباد (فیروزآباد)
 • امامزاده سلطان غیب
 • امامزاده سیدعبادالدین
 • امامزاده شاه غیب (فیروزآباد)
 • امام‌زاده گنجو
 • امیرسالار سفلی
 • امیرسالار علیا
 • امین‌آباد (فیروزآباد)
 • انارمهر
 • انجیره گوخاست

و

 • وحدت‌آباد (فیروزآباد)

آ

 • آب چنارو (فیروزآباد)
 • آب‌سوراخ (فیروزآباد)
 • آب عراق
 • آب قلات
 • آب‌بادامو
 • آب‌حسین
 • آب‌دزدویه
 • آبسرو
 • آب‌شیرین (فیروزآباد)
 • آبگل (فیروزآباد)

ب

 • باوریان
 • باباکمال (فیروزآباد)
 • باغ انارک
 • بالقلو (فیروزآباد)
 • بایگان
 • بورزکان
 • بورکان
 • برگ توت
 • بست دوراه
 • بلبل صفائی
 • بناب (فیروزآباد)
 • بنکوی ویسی
 • بنکوی رجبی
 • بنکوی عسکری
 • بنکوی عشایر شبانکاره
 • بنکوی کاظمی
 • بنکوی مختاری
 • بنه خفرک
 • بیدشهرک
 • بیروکان

پ

 • پر سفید
 • پرزیتون (فیروزآباد)
 • پنج شیر

ت

 • تنگ اناری
 • تنگ دهویه
 • تنگ ریز

ج

 • جانی‌آباد (فیروزآباد)
 • جوکان (فیروزآباد)
 • جمارجان
 • جهادآباد (فیروزآباد)

چ

 • چاه شیب
 • چشمه بلوقو
 • چنار سوخته
 • چنارسوخته (فیروزآباد)
 • چهاربید سرتنگ
 • چهارقاش (فیروزآباد)

ح

 • حسین‌آباد سارویی
 • حسین‌آباد سرگر
 • حنیفقان

خ

 • خانی‌آب
 • خوید مبارکی
 • خویدجان
 • خبره
 • خرقه
 • خلدرازگودا
 • خیرآباد (فیروزآباد)

د

 • دادنجان
 • دارنجان لر
 • دوتوجهان
 • ده بالای خرقه
 • ده برم
 • ده بین
 • ده‌نو (فیروزآباد)
 • دهویه (فیروزآباد)
 • دهرود (فیروزآباد)
 • دهگاه (فیروزآباد)

ر

 • رودبال (فیروزآباد)
 • روزبدان

ز

 • زنگویه (فیروزآباد)

س

 • سرتل دولت‌آباد
 • سرگر (فیروزآباد)
 • سریزجان نمدی
 • سعادت‌آباد (فیروزآباد)
 • سفیدان
 • سلامت‌آباد (فیروزآباد)
 • سمنگ
 • سهل‌آباد (فیروزآباد)
 • سیریزجان گله‌زن مزارعی

ش

 • شهرک زنجیران
 • شهرک شهیددستغیب (فیروزآباد)
 • شهرک موک

ص

 • صحراسفید

ع

 • عزیزآباد (فیروزآباد)

ف

 • فتح‌آباد ده عرب

ق

 • قصرعاصم
 • ک

  • کوشک اسماعیل‌آباد
  • کریمه (فیروزآباد)
  • کلیسیون
  • کمیلی
  • کناردان (فیروزآباد)
  • کندران (فیروزآباد)
  • کی زرین

  گ

  • گودای بالا
  • گودکهلویه
  • گنک (فیروزآباد)
  • گیاه‌زار

  ل

  • له‌آب
  • لهراسب (فیروزآباد)

  م

  • مورج شهرک
  • مورجان (فیروزآباد)
  • موردستان (فیروزآباد)
  • موشکان (فیروزآباد)
  • مجدآباد (فیروزآباد)
  • مرادآباد (فیروزآباد)
  • مزرعه دریشک
  • منارویه
  • مهکویه سفلی
  • مهکویه علیا
  • میگلی

  ن

  • نودران
  • نجف‌آباد (فیروزآباد)
  • نجف‌آباد سرخی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران