شهرستان قروه

روستاهای شهرستان قروه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان قروه

اسامی روستاهای قروه استان کردستان به شرح زیر است :

ا

 • اوچ بلاغ (قروه)
 • اوریه
 • احمدآباد باش
 • اردوگاه کریم‌آباد
 • اسلام‌آباد (قروه)
 • الهیاری (قروه)
 • امیرآباد قلعه لان
 • امین‌آباد حیاته بزرگ
 • امین‌آباد قصلان

و

 • ولی‌آباد (قروه)
 • وینسار
 • ویهج

آ

 • آب باریک (قروه)
 • آصف‌آباد (قروه)

ب

 • باباشیداله
 • باباگرگر (قروه)
 • باغلوجه (قروه)
 • بالوانه خالدی
 • بالوانه معتمدی
 • بای تمر
 • برمه تپه
 • بهارلو (قروه)

پ

 • پلوسرکان
 • پیرباباعلی
 • پیرسلیمان

ت

 • تازه‌آباد سر اوریه
 • تازه‌آباد سراب قحط
 • تازه‌آباد کریم‌آباد
 • تاه‌آباد جامه شوران
 • تقی‌آباد (قروه)
 • تکیه سفلی
 • تکیه علیا

ج

 • جامه‌شوران
 • جدآقایه
 • جعفر (قروه)

چ

 • چاغربلاغ
 • چراغ‌آباد شکرآباد
 • چمقلو
 • چمقلوشیدا
 • چهارگاه (قروه)

ح

 • حاجی‌آباد سیده
 • حسن خان (قروه)
 • حسن‌آباد محمد نظر
 • حسین‌آباد ظله جوب
 • حسین‌آباد کنگره

خ

 • خریله
 • خشکمرود سفلی
 • خشکمرود علیا

د

 • داش بلاغ (قروه)
 • داش‌کسان
 • دوسر (قروه)
 • درمه (قروه)
 • دیوزند
 • دیرکلو

ز

 • زرین‌آباد (قروه)
 • زنگ‌آباد (قروه)
 • زیویه (قروه)

س

 • سوتپه
 • سراب شیخ حسن
 • سراب قحط
 • سرقل
 • سلسله (قروه)
 • سلطان‌آباد (قروه)
 • سنگین‌آباد
 • سیلاب (قروه)

ش

 • شادی‌آباد (قروه)
 • شانوره
 • شوراب حاجی
 • شوراب خان
 • شوراب هزاره
 • شجاع‌آباد (قروه)
 • شکوه‌آباد
 • شهاب الدین (قروه)
 • شهابیه
 • شهرک صنعتی قروه
 • شیخ تقه
 • شیخ جعفر
 • شیروانه (قروه)

ص

 • صندوق‌آباد

ط

 • طوغان باباگرگر
 • طوغان جدید

ع

 • عبدل‌آباد (قروه)
 • علی‌آباد یالغوز آغاج

ف

 • فخرآباد (قروه)
 • فرهادآباد (قروه)
 • فیروزآباد (قروه)

ق

 • قاورمه دره
 • قاسم‌آباد (قروه)
 • قاملو
 • قوجاق
 • قراغل
 • قره‌بلاغ پنجه
 • قره‌بلاغ‌خان
 • قزلجه کند
 • قصلان
 • قلعه (قروه)

ک

 • کاظم‌آباد (قروه)
 • کاکوی سفلی
 • کاکوی علیا
 • کامشگران
 • کانی چای (قروه)
 • کانی گنجی
 • کبودخانی سفلی
 • کبودخانی علیا
 • کچی گرد
 • کریم‌آباد علی وردی
 • کمال‌آباد شهابیه
 • کمره (قروه)
 • کنگره (قروه)

گ

 • گرمخانی
 • گزل قایه
 • گلالی (قروه)
 • گنداب سفلی (قروه)
 • گنداب علیا (قروه)
 • گیلکلو

ل

 • لاله‌ای

م

 • مالوجه
 • مجتمع صنایع سنگ
 • مجیدآباد اردلان
 • مجین
 • مشیر آبا پنجه
 • مشیرآباد اوریه
 • مظفرآباد (قروه)
 • معصوم‌آباد (قروه)
 • ملک‌آباد (قروه)
 • منتش
 • مهدی‌خان (قروه)
 • میمنت‌آباد (قروه)
 • میهم سفلی
 • میهم علیا

ن

 • نارنجک (قروه)
 • ناظم‌آباد (قروه)
 • نبی‌آباد (قروه)
 • نجف‌آباد (قروه)
 • نعمت‌آباد (قروه)
 • ن

  • نی بند
  • نیازبلاغ

  ی

  • یالغوز آغاج


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران