شهرستان قصر شیرین

روستاهای شهرستان قصر شیرین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان قصر شیرین

اسامی روستاهای قصر شیرین استان کرمانشاه به شرح زیر است :

ا

 • امام‌حسن وسطی
 • امام‌حسن سفلی
 • امام‌حسن علیا

و

 • ورگچ (قصرشیرین)

آ

 • آقابرار

ب

 • برفی کوشکری
 • بره‌بورانجیربان

ت

 • تازه‌آباد شیرعلی
 • تازه‌آباد گراوه

ح

 • حاجی‌فتاح‌بگ

خ

 • خسروی (قصر شیرین)

د

 • داربلوط (قصرشیرین)

س

 • سید سهراب
 • سیدایاز
 • سید داود (قصرشیرین)
 • سید سعید

ش

 • شرف‌شاه
 • شیریناب (قصرشیرین)

ط

 • طهماسب (قصر شیرین)

ک

 • کرکهرک
 • کلانتر (قصرشیرین)
 • کله‌جوب (قصرشیرین)

گ

 • گذرگاه مرزی خسروی
 • گراوه اسماعیل
 • گراوه‌نمره دو
 • گزین (قصرشیرین)

م

 • ممر سه
 • ممر یک

ن

 • نصرآباد پاشا
 • نصرآباد سیداحمد
 • نصرآباد سیدحاتم
 • نصرآباد سیدخلیل
 • نعل‌شکن (قصرشیرین)
 • نفت‌شهر
 • نی‌پهن
 • نی‌پهن سیفاله
 • نی‌پهن عبداله

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران