شهرستان قلعه گنج

روستاهای شهرستان قلعه گنج

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان قلعه گنج

اسامی روستاهای قلعه گنج استان کرمان به شرح زیر است :

ا

 • اورتین
 • احمدآباد (قلعه گنج)
 • اسلام‌آباد (قلعه گنج)
 • اسلام‌آباد سرمیدان
 • اسلام‌آباد کهن چنگر
 • اشکوتو
 • انارک (قلعه گنج)
 • اهوگان (قلعه گنج)

و

 • واگلوگیاران

ب

 • باغک (قلعه گنج)
 • برجک (قلعه گنج)
 • برجک حسن
 • برجک سیف‌الله
 • بردیال
 • بلبل‌آباد (قلعه گنج)
 • بن چاه
 • بن زرد (قلعه گنج)
 • بن کن
 • بن گردان
 • بندبری
 • بندگرگی
 • بندمحمود
 • بنگرون
 • بنی تراتم

پ

 • پاکلات
 • پامیخ
 • پشت شک
 • پشت گرو
 • پلنگی (قلعه گنج)
 • پی مجان
 • پیرحاجی
 • پیزکی
 • پیشیزان
 • پیلوم

ت

 • تاریک ماه
 • تامر
 • تایکان
 • توریگ
 • توهمون جمال
 • تم بت بالا
 • تم بت پایین
 • تم جنگی
 • تم سرخ
 • تم گران
 • تنگ کلان
 • ته گک

ج

 • جتو
 • جگان (قلعه گنج)
 • جم شاهی
 • جنوک (قلعه گنج)
 • جنگل‌آباد (قلعه گنج)
 • جنگلی (قلعه گنج)
 • جهادآباد (قلعه گنج)

چ

 • چاه آل‌مدین
 • چاه باغ (قلعه گنج)
 • چاه بنان وسط
 • چاه بهمن (قلعه گنج)
 • چاه چملی
 • چاه حسینعلی
 • چاه دادخدا (قلعه گنج)
 • چاه دادک
 • چاه دراز (قلعه گنج)
 • چاه رضا (قلعه گنج)
 • چاه زردان
 • چاه زنگی (قلعه گنج)
 • چاه زهید
 • چاه سنگی (قلعه گنج)
 • چاه سیاهی
 • چاه شاهی (قلعه گنج)
 • چاه شورکی
 • چاه عید
 • چاه غلامحسین
 • چاه گمشاد (قلعه گنج)
 • چاه لک
 • چاه مازگی
 • چاه میرزا (قلعه گنج)
 • چاه نوروز
 • چاه نصیر
 • چاهان (قلعه گنج)
 • چاهک (قلعه گنج)
 • چراغ‌آباد (قلعه گنج)
 • چهار تایی
 • چهل منی (قلعه گنج)
 • چیل کنار (قلعه گنج)

ح

 • حاجی‌آباد (قلعه گنج)
 • حاجی‌آباد پایابی
 • حور (قلعه گنج)
 • حسین‌آباد (قلعه گنج)

خ

 • خرگوشکی

د

 • داوران (قلعه گنج)
 • دازوک
 • دازولین
 • دوشن
 • دولاب (قلعه گنج)
 • درا (قلعه گنج)
 • درخوا
 • دردریچه
 • درکلات
 • دستجرد سفلی (قلعه گنج)
 • دگس
 • ده اسلام
 • ده بالا (قلعه گنج)
 • ده دران
 • ده کولک
 • ده گود (قلعه گنج)
 • دهن دران
 • دهنو حاج علی‌محمد

ر

 • رائین قلعه
 • راسک (قلعه گنج)
 • رودباهی
 • روستای وکیل‌آباد
 • روستای چادرنشین اورتین
 • روستای کرمت
 • رزدوکی
 • رستم‌آباد (قلعه گنج)
 • رمشک
 • رن (قلعه گنج)
 • ریگ سلیمی
 • ریگ متین
 • ریگ نباتک

ز

 • زادآباد
 • زحمت‌آباد (قلعه گنج)
 • زگشک
 • زمین محمد
 • زهان (قلعه گنج)
 • زیارت (قلعه گنج)
 • زیارت بچه
 • زیارت پیر کرکان
 • زیرآباد زیراب

س

 • سوراک
 • سورو (قلعه گنج)
 • سوردر
 • سورگاه
 • سورگ‌آباد (قلعه گنج)
 • سرخ قلعه
 • سرداز
 • سرن (قلعه گنج)
 • سره کک
 • سلطان‌آباد (قلعه گنج)
 • سلمانیه (قلعه گنج)
 • سهرانی
 • سیک (قلعه گنج)

ش

 • شومهری
 • شریک‌آباد (قلعه گنج)
 • شمزان جهادیه
 • شمزان هیئت
 • شمزون چاه باغ
 • شمس‌آباد (قلعه گنج)
 • شه کهان
 • شهرک صاحب الزمان
 • شهرک صدوقی
 • شهید رضا چاه نصیری
 • شهیدآباد (قلعه گنج)
 • شیب زردی
 • شیب کوه

ص

 • صولان (قلعه گنج)

ع

 • عباس‌آباد (قلعه گنج)

ک

 • کرچکان (قلعه گنج)
 • کرکک
 • کریم درک
 • کشیت (قلعه گنج)
 • کل جاک
 • کلات مالک
 • کلاتک (قلعه گنج)
 • کلاهون بالا
 • کله گان (قلعه گنج)
 • کنارجمال
 • کنارگاوان
 • کنگرو
 • کهور دراز
 • کهورعباس
 • کهن صفر
 • کهن نوروز
 • کهنک (قلعه گنج)

گ

 • گاوبندان
 • گاچن
 • گارو (قلعه گنج)
 • گورکی
 • گوهنچان
 • گجگ
 • گری چربان
 • گزکان
 • گلو (قلعه گنج)
 • گنج کنار
 • گیاهان (قلعه گنج)

ل

 • لدو

م

 • ماه مانک
 • محبان (قلعه گنج)
 • مرادآباد (قلعه گنج)
 • مردووار
 • مسندان
 • ملاعباسی
 • مندوستی
 • میان جو احمدآباد
 • میان شهر (قلعه گنج)

ن

 • ناگ
 • ناهوگان
 • نمگاز


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران