شهرستان قوچان

روستاهای شهرستان قوچان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان قوچان

اسامی روستاهای قوچان استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیم‌آباد آب‌دیوانه
 • اترآباد
 • ارته‌چشمه
 • اسلام‌آباد (باجگیران)
 • اسلام‌آباد (قوچان)
 • اسیبلاغ
 • الهیان
 • امام‌قلی (قوچان)
 • اندرزی
 • اینچه سابلاغ
 • اینچه شهباز
 • اینچه کیکانلو

آ

 • آب برگ
 • آب جهان
 • آب گرگ
 • آبشوری
 • آتارچی
 • آق‌کاریز
 • آلاتمان
 • آلماجق

ب

 • بادخور (قوچان)
 • برج زیدانلو
 • برج قارداش
 • بردر (قوچان)
 • برسلان
 • بش‌آغاج
 • بنیابید
 • بیگلر (قوچان)
 • بیگ‌نظر

پ

 • پاکتل
 • پری‌آباد (قوچان)
 • پیرانلو (قوچان)
 • پیش‌باغان

ت

 • توکل باغ
 • تبریک
 • تقی‌آباد (قوچان)

ج

 • جانان
 • جوزان (قوچان)
 • جرتوده
 • جعفرآباد علیا (سودلانه)
 • جعفرآباد علیا (قوچان)
 • جنیدآباد

چ

 • چالاکی
 • چاه‌آب (قوچان)
 • چوینلی
 • چران (قوچان)
 • چنبرغربال (قوچان)
 • چهارسوق (قوچان)
 • چیتگر (قوچان)

ح

 • حاجی کاهو
 • حسن‌آباد (قوچان)
 • حصار (قوچان)
 • حمزه کانلو

خ

 • خلکانلو
 • خمارتاش
 • خیرآباد (قوچان)
 • خیرآباد شرقی

د

 • داودلی
 • داغیان
 • دوست‌آباد (قوچان)
 • دوغائی
 • دولت‌خانه (قوچان)
 • ددانلو
 • دربادام
 • دربندی
 • دیزاوند
 • دیزادیز

ر

 • روستای دولو
 • رضاآباد شرقی
 • رهورد

ز

 • زادک
 • زال‌آباد
 • زوباران
 • زوخانو
 • زمان پوط
 • زیدانلو

س

 • سالان قوچ
 • سراب (قوچان)
 • سرزو
 • سعادت‌قلی سفلی
 • سعادت‌قلی علیا
 • سفیدجان
 • سلیم‌آباد (قوچان)
 • سمنگان (قوچان)
 • سهل‌آباد (قوچان)

ش

 • شاهرگ (قوچان)
 • شورچه (قوچان)
 • شورک توپکانلو
 • شورک حاجی
 • شعبان‌آباد
 • شغل‌آباد (قوچان)
 • شفیع (قوچان)
 • شمخال (روستا)
 • شهرکهنه (قوچان)
 • شیخکانلو
 • شیرزن

ط

 • طویل (قوچان)

ع

 • عسکریه (قوچان)
 • عسگرآباد (قوچان)
 • علاقه‌جنبان
 • علی‌آباد (قوچان)
 • عمارت (قوچان)

ف

 • فتح‌آباد (قوچان)
 • فخرآباد (قوچان)
 • فرخان سفلی
 • فرخان شاهراه
 • فرخان علیا
 • فرخان کهنه
 • فیروزآباد (قوچان)
 • فیلاب (قوچان)

ق

 • قاچکانلو
 • قاسم‌آباد (قوچان)
 • قرجقه
 • قره‌جقه
 • قره‌چای (قوچان)
 • قره‌چه
 • قره‌شاه‌وردی
 • قریه شرف
 • قشلاق (قوچان)
 • قلعه عباس
 • قیطاقی

ک

 • کتلر
 • کچلانلو
 • کردکانلو
 • کلاته احمد
 • کلاته ارچین‌آباد
 • کلاته حاجی علی داد
 • کلاته حاجی‌نصیر
 • کلاته رضا
 • کلاته رضاخان
 • کلاته زمان
 • کلاته عظیم
 • کلاته علی‌زینل
 • کلاته فتح‌آباد شرقی
 • کلاته قرو
 • کلاته گل
 • کلاته ملامحمد
 • کلاته ملو
 • کلاته میرزا محمدعلی
 • کلاته میرزارجب
 • کلاته یساول‌باشی
 • کلوخی (قوچان)
 • کلر (قوچان)
 • کهنه‌فرود

گ

 • گوجه (قوچان)
 • گورخر (قوچان)
 • گوگانلو
 • گزل‌آباد
 • گل احمدبیک
 • گل مخاران
 • گلشن‌آباد (قوچان)
 • گلمیم
 • گنبد حق

م

 • محب سراج
 • محمودی (قوچان)
 • محمدآباد سفلی
 • محمدآباد شرقی
 • محمدآباد علیا (قوچان)
 • مزرج
 • مزرعه زمان پوط
 • مشکانلو
 • مقصودآباد (قوچان)

ن

 • ناوخ (قوچان)
 • نوروزی (قوچان)
 • نسیم‌آباد (قوچان)
 • نیت (قوچان)

ه

 • همت‌آباد چالاکی
 • هی هی

ی

 • یادگار (قوچان)
 • یوسف‌آباد (قوچان)
 • یوسف‌خان (قوچان)
 • یدک
 • یزدان‌آباد سفلی
 • یزدان‌آباد شرقی
 • یزدان‌آباد علیا
 • یساقی (قوچان)
 • یعقوب‌آباد (قوچان)
 • ینگه‌قلعه هودانلو


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران