شهرستان لارستان

روستاهای شهرستان لارستان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان لارستان

اسامی روستاهای لارستان استان فارس به شرح زیر است:

ا

 • اوه (لارستان)
 • اب گوئی
 • احمدون
 • احمدمحمودی
 • اسلام‌آباد (لارستان)
 • امامزاده کوهستان

و

 • ورا (لارستان)

آ

 • آب باری
 • آب‌کنارو (لارستان)
 • آبکنه
 • آستاس

ب

 • بازرگان (لارستان)
 • باغ (لارستان)
 • باغ مربوط
 • باغ مصلی‌نژاد (لارستان)
 • بالا کوه (لارستان)
 • بالاده (بیرم)
 • بایجان
 • باین
 • بختیارویه
 • براک (لارستان)
 • برکه گل
 • بریز
 • بست فاریاب
 • بلوچی (لارستان)
 • بلغان
 • بنو (لارستان)
 • بندو بشت
 • بندبست بالا
 • بنکوی سهراب خانلو
 • بهمنی (لارستان)
 • بیخویه

پ

 • پاریوعرب
 • پاریگی
 • پشتویه
 • پهرست سفلی
 • پهرست علیا
 • پیر برزگو
 • پیرچاله

ت

 • تخته (لارستان)
 • تدک
 • ترقیده
 • تل پلوئی
 • تل کشی
 • تنگ بها الدینی
 • تنگ‌آب (لارستان)
 • تنگرمه

ج

 • جوزقدان
 • جلال‌آباد (لارستان)

چ

 • چاله پیارون
 • چاه آگاه
 • چاه ریگی
 • چاه عمیق (لارستان)
 • چاه کری
 • چاه نهر
 • چاهو (لارستان)
 • چاه شور (لارستان)
 • چدرو
 • چغان
 • چکی (لارستان)

ح

 • حاجی‌آباد (بیرم)
 • حاجی‌آباد (لارستان)
 • حاجی‌آباد کلون
 • حسن‌آباد (لارستان)
 • حسن‌آباد مرگ ماری
 • حسین‌آباد (بیرم)
 • حسین‌آباد برکه پوز
 • حسین‌آباد (لارستان)

خ

 • خورده دره
 • خلور

د

 • دامچه
 • دولت‌آباد (لارستان)
 • دولت‌آباد قدیم ۱
 • درز
 • دره نیل
 • دشت حسنی
 • دشت رنگریزی
 • دشت کوچک
 • دشت له‌باز
 • دشت ورا
 • دشتی (لارستان)
 • دنگز
 • ده پیش
 • ده دنیه
 • دهفیش
 • دهکویه
 • دهمیان
 • ده‌نو (لارستان)
 • دیده‌بان (لارستان)

ر

 • روک
 • رزک (جهرم)
 • رمی جان

ز

 • زاهدمحمود
 • زروان (لارستان)

س

 • سایبان (لارستان)
 • سحرگاه (لارستان)
 • سدمیرشکاری
 • سردشت (لارستان)
 • سرگاه (لارستان)

ش

 • شاه غیب
 • شاه قطب‌الدین حیدر
 • شت وان
 • شرفویه
 • شمزاغ
 • شمس‌آباد (لارستان)
 • شهرک آل محمد
 • شهرک جهادآباد
 • شهرک سایبان

ص

 • صحرای بوگال

ط

 • طبله (بیرم)

ع

 • عطاآباد (لارستان)
 • علی‌آباد (بیرم)
 • علی‌آباد اوکشی
 • علی‌آباد زاهد محمود
 • علی‌آباد (لارستان)

ف

 • فرشته جان

ق

 • قلات (لارستان)
 • ق

  • قلعه کریمی
  • قلعه گلی

  ک

  • کارگاه (لارستان)
  • کاریان (لارستان)
  • کورده (لارستان)
  • کوره (لارستان)
  • کردشیر
  • کرده شیخ
  • کرمستج
  • کریشکی
  • کشکوه (لارستان)
  • کلون بالا
  • کمال‌آباد (لارستان)
  • کندر نرگس
  • کهنویه درز
  • کهنه (لارستان)
  • کهنه برهان
  • کهنه جدید

  گ

  • گاوبست
  • گروه (لارستان)
  • گلار
  • گلوگچی
  • گلون (لارستان)

  ل

  • لاورستان
  • لاغران

  م

  • مارمه
  • موزار
  • محلچه
  • محمد قاسمی
  • محمدزینا
  • مخ سوخته
  • مزرعه محمدعباسی
  • ملک علی
  • منصورآباد (لارستان)
  • مهرآباد (لارستان)

  ن

  • نجف‌آباد (لارستان)
  • نصیرآباد (لارستان)

  ه

  • هادی‌آباد (بیرم)
  • هود (لارستان)
  • هرم (لارستان)
  • هرم و کاریان
  • هرمود (لارستان)
  • هرمودمهر خوئی
  • بیدشهر
  • هیرم


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران