شهرستان لامرد

روستاهای شهرستان لامرد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان لامرد

اسامی روستاهای لامرد استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • ابوحنا
 • احشام (لامرد)
 • امامزاده شاه غیب (لامرد)
 • انجیربند
 • اندا
 • اندر (لامرد)

و

 • وردوان

ب

 • باغ هنو
 • برکه سفید
 • برکه ماه بانو
 • برکه ملایی
 • بریو (لامرد)
 • بلبلی (لامرد)
 • بنو (لامرد)

پ

 • پاقلات
 • پرزی
 • پس بند (لامرد)
 • پشت بهر
 • پشه‌دان (لامرد)
 • پنگرو

ت

 • تخت‌آباد
 • ترمان زنگنه
 • تلو (لامرد)
 • تمرویه
 • تهره دان

ج

 • جوهری (لامرد)
 • جری (لامرد)
 • جمال‌آباد (لامرد)

چ

 • چاه چاورز
 • چاه شور سفلی (لامرد)
 • چاه شور علیا
 • چاه شرف
 • چاه شیخ
 • چاه‌کور
 • چاه‌گزی (لامرد)
 • چاه نوده شیخ
 • چاه‌رمضان
 • چخوها
 • چهارطاق (لامرد)

ح

 • حاجی‌آباد (لامرد)
 • حسن کمالی
 • حسین‌آباد ترمان
 • حسین‌آباد خوارزو

خ

 • خالو محمدعلی
 • خالده
 • خرگویه
 • خره (لامرد)
 • خشت (لامرد)
 • خشتی (لامرد)
 • خلیفه‌ها (لامرد)
 • خیرگو

د

 • دولت‌آباد (لامرد)
 • دشت گور (لامرد)
 • ده پایین (لامرد)
 • ده سردار
 • ده شیخ (لامرد)
 • ده میان (لامرد)
 • چاه‌ورز (لامرد)
 • ده نوفاضلی
 • ده‌نو (چاه‌ورز)
 • دهو (لامرد)
 • دهبان
 • ده‌کهنه (لامرد)
 • ده‌نو (علامرودشت)

ر

 • روگیر تاج‌امیری
 • روگیر حاجی محمدتقی
 • روگیر حسنی
 • روگیر قلعه‌حاجی
 • رئیس یحیی
 • رکن‌آباد (لامرد)

ز

 • ززه
 • زنگنه (لامرد)
 • زین‌الدینی

س

 • سبخی
 • سمنتوج
 • سه تنبک
 • سیدهاشمی
 • سیگار بالا

ش

 • شاه‌بهرام (لامرد)
 • شرف‌آباد (لامرد)
 • شیخ‌عامر
 • شیرینو (لامرد)

ظ

 • ظالمی (لامرد)

ع

 • عالی‌آباد (لامرد)
 • علی‌محسنی
 • علی‌آباد جوهری

غ

 • غیب‌الهی

ف

 • فاضلی (لامرد)

ق

 • قلعه اسماعیلی
 • قلعه حاجی‌محمد
 • قلعه‌سهراب
 • قلعه علی‌بابا
 • قلعه غلام عبدالله
 • قلعه فریدون (لامرد)
 • قلعه کچل‌ها
 • قلعه‌مرادی

ک

 • کاکلی (لامرد)
 • کال (لامرد)
 • کودیان (لامرد)
 • کتک (لامرد)
 • کربلائی محسنی
 • کرزار
 • کره موچی
 • کشکو (لامرد)
 • کمالی (لامرد)
 • کمور سوخته
 • کندر شیخ
 • کندرعبدالرضا
 • کندرکلاه بلند
 • کندرمحمدی
 • کهنویه (لامرد)

گ

 • ارتباط پاسگاه اشکنان
 • پست آب
 • زندان (فارس)
 • قائدی سه
 • قلعه مظفری (لامرد)
 • گرازدان
 • گرازی (لامرد)
 • گری گچو
 • گزدان عباس عبدالله
 • گلدشت (لامرد)
 • گهلویه

ل

 • لاورخشت
 • لشخره
 • لشگون

م

 • محمدعلیا
 • پلنگی (لامرد)
 • مزرعه حاجی‌آباد
 • مزرعه سیاه‌دانه
 • مزرعه سیف‌الدینی
 • مزرعه فخرایی
 • مزرعه محمدی
 • مزرعه هرارسفید
 • ملائی
 • مهرآباد ماندگاری
 • مهرک (لامرد)
 • میرحسنی

ن

 • ناوبندی
 • نورائی نو
 • نورالدینی
 • نعمه (لامرد)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران