شهرستان لنده
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان لنده

اسامی روستاهای لنده استان کهگلویه و بویر احمد به شرح زیر است :

آ

 • آب بهاره
 • آب رزگه
 • آب رزگه مله عیوضی
 • آب گاون کوچک
 • آب نو (کهگیلویه)
 • آب‌دره (کهگیلویه)
 • آب‌زالو کنده
 • آتشگاه بزرگ

ا

 • ایدنک

ب

 • بادامستان (کهگیلویه)
 • بردزرد (کهگیلویه)
 • بردسفید سرطوس
 • بره مال
 • بنه بلوط (کهگیلویه)
 • بنه علی یاری
 • بهشت‌آباد (کهگیلویه)
 • بیشه‌ای

پ

 • پاطاوه

ت

 • ترآب علیا
 • تل قلعه موگرمون
 • تل قوچان (کهگیلویه)
 • تل گنج‌گه
 • تنگ ابی بردسفید
 • تنگ راستگون

ج

 • جان خانی

چ

 • چاه کاردقیام
 • چلی (کهگیلویه)
 • چندارقوی
 • چهارراه سلیمان
 • چهارراه عالی طیب

خ

 • خوش چرو

د

 • دره بنگ
 • دره جفتی دشت
 • دره زنگ (کهگیلویه)
 • دشت ناصری
 • دلکون
 • دلیک (کهگیلویه)
 • دم اشکفت مونه
 • دم تنگ چاهن
 • دم تنگ عروه
 • دم تنگ لنده
 • ده نارراوک
 • دوک (کهگیلویه)
 • دوکوه (کهگیلویه)
 • دول ابزا

ذ

 • ذوالفقاری (کهگیلویه)

ر

 • راوک (کهگیلویه)
 • روچ سفلی (کهگیلویه)

س

 • سرآسیاب لنده
 • سرآسیاب موگرمون
 • سرتنگ لنده
 • سرتنگ موگرمون
 • سرخلون
 • سرسوره (کهگیلویه)
 • سکده (کهگیلویه)

ش

 • شیتاب

ص

 • صفی‌خانی

ع

 • عروه سفلی
 • عروه علیا
 • عروه وسطی
 • علیرضاگرداب

ک

 • کتج
 • کل شور
 • کمال‌آباد (کهگیلویه)
 • کهنآب (کهگیلویه)
 • کون اسپید

گ

 • گردآب علیا (کهگیلویه)
 • گردآب کبیر
 • گردکلات
 • گرده روچ
 • گرک (کهگیلویه)
 • گندمزارروج
 • گه‌گه احمد
 • گورآبادی دره بنگ
 • گوردالوابرزگه

ل

 • لاروب (کهگیلویه)

م

 • مال آخوند
 • مال شیخ
 • مال ملا
 • مله شیتاب
 • موگر (کهگیلویه)
 • موگرمون

ن

 • نرگسی دره بنگ
 • نهضت سفلی
 • نهضت علیا

و

 • وحدت‌آباد موگرمون

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران