شهرستان ماسال

روستاهای شهرستان ماسال

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ماسال

اسامی روستاهای ماسال استان گیلان به شرح زیر است :

ا

 • اسب ریسه
 • اسطلخ زیر
 • امامزاده شفیع
 • انجیلان (ماسال)
 • اهکلان

و

 • وردوم
 • ورمیه
 • وزمتر
 • وشمه سرا

ب

 • بروج راه
 • برگسرا
 • بنه‌سرا
 • بی تم

پ

 • پاشکم
 • پشد
 • پلنگ سرا
 • پنگاپشت
 • پیرسرا (ماسال)

ت

 • تالارگاه
 • توت نساء
 • توسه‌سرا
 • تبرسرا
 • تلاب‌دره

چ

 • چاله‌سرا
 • چای خاله
 • چورک موزان
 • چپه‌زاد
 • چسلی
 • چماچار
 • چموش دوزان
 • چیت بن

خ

 • خانقاه بر
 • خودبچر
 • خوی دول
 • خروم
 • خرف کوره
 • خشکه‌دریا
 • خلورجان

د

 • دول کوه
 • دوله ملال
 • دران (ماسال)
 • درخانه (ماسال)
 • دلیجان (ماسال)

ر

 • رزین دول
 • ریزه مندان

ز

 • زرابچه
 • زرددول

س

 • سراکه
 • س

  • سلیم‌آباد (ماسال)
  • سیاه‌دول
  • سیاه‌دوله
  • سیاه‌کوه (ماسال)
  • سیاه‌مرد
  • سیدمحله (ماسال)

  ش

  • شالکه
  • شالما (ماسال)
  • شالماکوه

  ط

  • طاسکوه
  • طبق سر

  ع

  • عنبرادول

  ق

  • قران (ماسال)

  ک

  • کوبن
  • کوچکام
  • کوربار
  • کفود
  • کفودمژده
  • کنذر
  • کیش خاله (ماسال)
  • کیشخانی

  گ

  • گاومیشبان
  • گرم‌خانی (ماسال)
  • گرمسر
  • گلوکوه
  • گیله‌سرا

  ل

  • لتشت
  • لچور
  • لل کن
  • لیپا
  • لیر (ماسال)

  م

  • ماسوله خانی
  • مرکیه (ماسال)
  • مشه‌که
  • معاف (ماسال)
  • ملک بگور
  • ملک جهان (ماسال)
  • مهدیخان محله
  • میرمحله (ماسال)
  • میله سرا

  ن

  • نسا (ماسال)
  • نیلاش


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران