شهرستان محمود آباد

روستاهای شهرستان محمود آباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان محمود آباد

اسامی روستاهای محمود آباد استان مازندران به شرح زیر است :

ا

 • اورطه‌دشت
 • ابوالحسن‌آباد (محمودآباد)
 • احمدآبادکلیج سفلی
 • احمدآبادکلیج علیا
 • ارم (محمودآباد)
 • ارمک‌محله
 • آزادمون
 • اسداله‌آباد
 • اسکنده
 • اسلام‌آباد (محمودآباد)
 • اسلام‌محله
 • افراتخت (محمودآباد)
 • افراسرا
 • اهلم
 • آهنگرکلا (محمودآباد)

و

 • وازیک
 • ولم علیا

آ

 • آهی‌محله

ب

 • بائوده سفلی
 • بائوده علیا
 • بولیده
 • بونده
 • برجنده
 • بیشه‌کلا (محمودآباد)

ت

 • تازه‌آباد (محمودآباد)
 • تجن‌کنار
 • ترسیاب
 • تشبندان
 • تلارم (محمودآباد)

ج

 • جوراکلا
 • جونی‌کلا

چ

 • چاک‌سر (محمودآباد)
 • چهارافرا

ح

 • حاجی‌کلا سفلی
 • حاجی‌کلا علیا
 • حرب‌ده
 • حسن‌آباد (محمودآباد)

خ

 • خوردون‌کلا
 • خشت‌سر
 • خطاهی

د

 • درویش‌آباد (محمودآباد)
 • دریاسر

ر

 • رودپشت (محمودآباد)

ز

 • زرداب
 • زنگی‌کلا سفلی
 • زنگی‌کلا
 • زنگی‌کلا علیا

س

 • سنگ‌کتی (محمودآباد)
 • سیارکلا
 • سیاه‌رودسر
 • سیاه‌کلا (محمودآباد)
 • سیرجارون

ش

 • شورستاق
 • شومیا
 • شرفتی

ع

 • عبداله‌آباد (محمودآباد)
 • عزت‌آباد (محمودآباد)
 • عشق‌آباد (محمودآباد)
 • علویکلامیر
 • علمده شرقی
 • علمده غربی
 • علی‌آباد (محمودآباد)

ف

 • فرام‌ده

ق

 • قصاب‌کتی

ک

 • کرچک‌لاریجانی
 • کرچک‌نوایی
 • کلوسا
 • کلمرز علیا
 • کلوده
 • کنس‌مرز
 • کهلوکاج

گ

 • گالش‌پل
 • گل‌محله (محمودآباد)
 • گلیرد (محمودآباد)
 • گیلاپی

م

 • متوریج
 • معلم‌کلا (محمودآباد)
 • ملاکلا (محمودآباد)
 • میان‌کلمرز
 • میرده سفلی
 • میرده علیا
 • میرعلمده

ن

 • ناصرآباد (محمودآباد)

ی

 • یوسف‌آباد (محمودآباد)
 • یم‌چی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران