شهرستان مراغه

روستاهای شهرستان مراغه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان مراغه

اسامی روستاهای مراغه استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است :

ا

 • اوخچی
 • اورتاقشلاق علیا
 • اوزون‌اوبه
 • احمدآباد (مراغه)
 • ازبک (مراغه)
 • اسفستانج
 • اصفهانجیق
 • اکیس
 • اللو
 • امیر (مراغه)

و

 • ورجوی

آ

 • آرگون (مراغه)
 • آشان
 • آغبلاغ سفلی (مراغه)
 • آغبلاغ علمدار
 • آغبلاغ علیا
 • آغبلاغ فتوحی
 • آغچه‌دیزج (مراغه)
 • آغچه‌کهل
 • آغچه‌کهل (مراغه)
 • آغچه‌مشهد (مراغه)
 • آغکند ثمرق
 • آقاجری (بهبهان)
 • آقاجری (مراغه)
 • آلماچوان
 • آهق

ب

 • باداملو (مراغه)
 • باغ‌یری
 • بالی‌قیه
 • بلوک‌آباد
 • بلبل (مراغه)
 • بهنق
 • بیانلوچه

پ

 • پادگان اسلامی امام رضا
 • پالچقلو (مراغه)

ت

 • تازه‌کند علی‌آباد
 • تازه‌کند (مراغه)
 • تازه‌کند سفلی
 • تازه‌کند علیا (مراغه)
 • تازه‌کند قره‌ناز
 • تازه‌کند قشلاق (مراغه)
 • تازه‌کند گل‌چوان
 • تازه‌کند نصیرپور

ج

 • جوکی وسطی
 • جوکی بیژن
 • جوکی محمدرضا
 • جمال‌آباد (مراغه)
 • جهانگیرکندی
 • جیران سفلی (مراغه)
 • جیران علیا (مراغه)

چ

 • چاللو بادیانلو
 • چاللو چلبیانلو
 • چای‌باغی
 • چوان باغ
 • چوان سفلی
 • چوان علمدار
 • چوان علیا
 • چبینلو
 • چکان
 • چلان سفلی
 • چلان علیا
 • چناقبلاغ سفلی
 • چناقبلاغ علیا

ح

 • حاجی‌باقرکندی
 • حاجی‌کرد
 • حاجی‌کندی (مراغه)

خ

 • خانقاه (مراغه)
 • خرمازرد
 • خطب
 • خطب سفلی
 • خلیفه‌کندی (مراغه)

د

 • داش‌آتان (مراغه)
 • داش‌بلاغ بازار
 • دوه‌بوینی
 • دراج سفلی
 • دراج علیا
 • دیورزم

ز

 • زنق

س

 • ساروجه (مراغه)
 • ساری‌قشلاق سفلی
 • ساری‌قشلاق علیا
 • ساری‌قیه (مراغه)
 • سرج
 • سرکارآباد
 • سرگزه
 • سعیدآباد (مراغه)
 • سنوکش
 • سیدکندی

ش

 • شاه‌وردی‌کندی
 • شخته‌لو
 • شلیلوند
 • شیخجان
 • شیخ‌لر سفلی
 • شیرین‌کند (مراغه)

ص

 • صومعه (مراغه)
 • صومعه سفلی (مراغه)
 • صومعه علیا (مراغه)

ط

 • طالبخان

ع

 • علوکندی
 • علویان (مراغه)
 • علی‌آباد (مراغه)
 • عیدلو

ف

 • فتح‌اله بلاغی
 • ق

  • قواقلو
  • قوزلوجه (مراغه)
  • قوش قیه‌سی (مراغه)
  • قوشه‌بلاغ (مراغه)
  • قویون‌قشلاق
  • قراتلو (مراغه)
  • قراجه‌قیه
  • قرطاول
  • قره‌کنه موسوی
  • قره‌برقع
  • قره‌کند (مراغه)
  • قره‌ناز سفلی
  • قره‌ناز علیا
  • قشلاق (مراغه)
  • قشلاق امیر
  • قطان
  • قلعه خالصه
  • قم‌تپه (مراغه)
  • قیزچه
  • قیه‌بلاغی

  ک

  • کامل‌آباد (مراغه)
  • کوسه‌صفر
  • کرج‌آباد
  • کرده‌ده
  • کرگرتان
  • کرمجوان
  • کهجوق
  • کهق
  • کهلان

  گ

  • گونه‌باخان
  • گویجه‌قلعه سفلی
  • گویجه‌قلعه علیا
  • گویجه‌قملاق (مراغه)
  • گوی‌درق سفلی
  • گوی‌درق علیا
  • گشایش (مراغه)
  • گل (مراغه)
  • گل‌تپه (مراغه)
  • گلچوان
  • گلستان سفلی
  • گلستان علیا
  • گلی‌کند
  • گنجی (مراغه)

  ل

  • لاله‌زار (مراغه)

  م

  • موسی‌درق
  • مولو (مراغه)
  • مولوی سفلی
  • مولوی علیا
  • محسن‌آباد (مراغه)
  • مردوق
  • مغانجیق
  • ملاقاسم (مراغه)
  • ممه‌شیر
  • میمونق
  • مین‌باش حصارلو

  ن

  • نوا (مراغه)
  • نرج‌آباد
  • نصیرکندی (مراغه)

  ه

  • هرق
  • هریس (مراغه)

  ی

  • یای‌شهر
  • یونجالو (مراغه)
  • یگورگ
  • یله‌قارشو سفلی
  • ینگجه (مراغه)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران