شهرستان مرند

روستاهای شهرستان مرند

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

روستاهای شهرستان مرند

 اسامی روستاهای شهرستان مرند :

اسامی روستاهای شهرستان مرند به شرح زیر می باشد.لازم به ذکر است که هر روستایی  که دارای اطلاعات شخصی میباشد به رنگ ابی است و میتوان با کلیک بر روی اسم روستا به مشخصات کلی و جامع روستا دست پیدا کرد.

 • اویندین… واقع در دهستان هرزندات شرقی
 • ابرغان …واقع در دهستان دولت‌آباد
 • اردکلو …واقع در دهستان بناب
 • ارسی … واقع در دهستان کشک سرا
 • ارلان …واقع در دهستان کشک سرا
 • اسداغی …واقع در دهستان بناب
 • اسنق (مرند) …واقع در دهستان
 • اصلی‌کندی …واقع در دهستان یکانات
 • النجق …واقع در دهستان بناب
 • امیرآباد (مرند) …واقع در دهستان یکانات
 • انامق …واقع در دهستان میشاب
 • ایستگاه هرزند .
 • ایلات یالقوزآغاج …واقع در دهستان کشک سرا

 اسامی روستاهای شهرستان مرند :

 • وانلوجقآ ….واقع در دهستان کشک سرا
 • آرباتان…واقع در دهستان ذوالبین بخش یامچی
 • آغ‌کهریز…واقع در دهستان دریکانات بخش یامچی
 • بابره سفلی…واقع در دهستان هرزندات شرقی
 • بابره علیا…واقع در دهستان هرزندات شرقی
 • باروج…واقع در دهستان ذوالبین بخش یامچی
 • بنگین…واقع در دهستان دولت اباد
 • بهرام (مرند)…واقع در دهستان میشاب
 • پیام (مرند)…
 • پیراسحق..
 • پیربالا…
 • تازه‌کند آخوند…
 • جامعه بزرگ (روستا)…
 • جواش…
 • چایکسن…
 • چراگاه امیر..
 • چرچر..
 • خانه‌سر (مرند)…
 • خلخال (مرند)…
 • دارانداش..
 • دوگیجان..
 • دولت‌آباد (مرند)..
 • درویش‌محمد…
 • درق (مرند)…
 • دیده‌بان (مرند)…و
 • دیزج حسین‌بیگ..
 • دیزج علیا..
 • دیزج قربان…

 اسامی روستاهای شهرستان مرند

 • روم قویوسی…
 • زال (مرند)…
 • زرغان..
 • زمهریر (مرند)..
 • زنوزق..
 • زنجیره (مرند)…
 • ساری‌تپه…
 • سرخه (مرند)..
 • سگبان…
 • سیوان…
 • سیدلو…
 • شامقلوی سفلی…
 • شوردرق..
 • عرب‌کهریز…
 • عریان‌تپه… ا
 • عیش‌آباد (مرند)…
 • فارفار…
 • قاپولوخ….
 • قوش قیه‌سی (مرند)..
 • قراجه فیض‌اله…
 • قراجه محمد….
 • قرخلار…
 • قرمزی‌قشلاق…
 • قره‌بلاغ (مرند)…
 • قره‌تپه (مرند)…
 • قلندر (مرند)…
 • قمیش‌آغل…
 • قینر..
 • کوه‌کمر (مرند)…
 • کوهناب…
 • کراب (مرند)…
 • کندلج…
 • گوشه‌درق…
 • گزافر…
 • گلجار…
 • گل‌زار…
 • گله‌بان…
 • گلین‌قیه…
 • لیوار..

 اسامی روستاهای شهرستان مرند

 • مولو…واقع در دهستان
 • مجتمع کوره‌های آجرپزی (مرند)…
 • مجیدآباد (مرند)…
 • محبوب‌آباد…
 • مرکید…
 • مرکید خرابه‌سی…
 • مغولو…
 • ملا یحیی (روستا)…
 • ملایوسف (مرند)…
 • میاب (مرند)…
 • میزاب…مرند
 • نوجه‌ده‌درق…
 • نوجه‌ده‌شیخلر..
 • نورآباد (مرند)…
 • هاوستین….
 • هاویستین…
 • هوجقان…
 • هرزند…
 • هرزند جدید…
 • هرزند عتیق…
 • هریس (مرند)..
 • یالقوزآغاج (مرند)…
 • یکان سعدی…
 • یکان علیا..
 • ینگجه کرد…
 • ینگجه یارانمیش…


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران