شهرستان مریوان

روستاهای شهرستان مریوان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان مریوان

اسامی روستاهای مریوان استان کردستان به شرح زیر است :

ا

 • احمدآباد (مریوان)
 • اسکل سفلی
 • اگجه
 • انجیران

و

 • وسنه
 • وشکلان
 • ول (مریوان)
 • وله ژیر
 • ونینه سفلی
 • ونینه علیا
 • ویله (مریوان)

آ

 • آسن‌آباد
 • آلی همدان

ب

 • بابا (مریوان)
 • باشماق (مریوان)
 • باغان (مریوان)
 • بایوه
 • برده رش کوچک
 • برده‌رشه (مریوان)
 • برده سفید (مریوان)
 • برقلعه (مریوان)
 • بلچه سور
 • بلکر
 • بناوچله
 • بیددره
 • بیدرشان
 • بیلو (مریوان)
 • بیله

پ

 • پلوره
 • پلیاندر
 • پیرخضران
 • پیرصفا

ت

 • تازه‌آباد (مریوان)
 • تازه‌آباد صوفی بله
 • توت سرخان
 • توتوندره
 • تراق تپه
 • تنگباغ

ج

 • جانوره خوارگ
 • جشنی‌آباد
 • جلیله

چ

 • چاوک (مریوان)
 • چاولکان وزیر
 • چالی سور
 • چوئین
 • چور (مریوان)

ح

 • حسن اوله
 • حسن قره

خ

 • خاو
 • خانم شیخان
 • خانم کن
 • خیرآباد (مریوان)

د

 • دوپلوره
 • دویسه (مریوان)
 • درزیان
 • درگاه شیخان (مریوان)
 • دره وران
 • دره پنبه دان (مریوان)
 • دره تفی (مریوان)
 • دره هرد
 • دری (مریوان)
 • ده بنیاد

ر

 • رشه ده
 • ریخلان

ز

 • زویران

س

 • ساوجی
 • سورکول
 • سردوش
 • سرکل (مریوان)
 • سرنژمار
 • سعدوسلیمان
 • سعدآباد (مریوان)
 • سلسی سفلی
 • سلسی علیا
 • سیاناو (مریوان)
 • سیور (مریوان)
 • سیف سفلی
 • سیف علیا

ش

 • شارانی
 • شانشین
 • شاهیدر
 • شرگه (مریوان)
 • شهرک هجرت (مریوان)
 • شهسوار (مریوان)
 • شیخ شربتی
 • شیخه کوره

ص

 • صوفی بله

ط

 • طینال

ع

 • عصرآباد تازه
 • عیسولی

ق

 • قادرآباد (مریوان)
 • قامیشله (مریوان)
 • قطوند
 • قلقله (مریوان)
 • قمچیان

ک

 • کاکوذکریا
 • کال سفلی
 • کال علیا
 • کانی تمرخان
 • کانی سانان
 • کانی سپیکه
 • کانی کوزله
 • کانی میران (مریوان)
 • کوره دره
 • کولان (مریوان)
 • کولیت حسین‌آباد
 • کلکه جان
 • کله یونجه
 • کهریزه (مریوان)
 • کیکن

گ

 • گاگل
 • گوریچه
 • گوگجه
 • گویزه کوره
 • گویله (مریوان)
 • گلان (مریوان)
 • گلچیدر
 • گله (مریوان)
 • گلیه
 • گماره لنگ
 • گیلی کران

ل

 • لاویسان
 • لنج‌آباد (مریوان)

م

 • ماسیدر سفلی
 • ماموله
 • موسک
 • مولینان
 • محمده
 • مرانه (مریوان)
 • مرگ (مریوان)
 • میدول
 • میرآباد (مریوان)
 • میرگه دریژ

ن

 • نچی
 • نژمار
 • نشکاش
 • ن

  • ننه (مریوان)
  • نی (مریوان)
  • نیزل

  ه

  • هانه شیخان
  • هلیزآباد (مریوان)
  • هنگ ژاله

  ی

  • ینگیجه (مریوان)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران