روستاهای شهرستان مشهد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان مشهد

اسامی روستاهای مشهد استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

 • پایین ده
 • علی‌آباد (مشهد)

ا

 • اوارشک
 • ابدوان
 • ابراهیم‌آباد (مشهد)
 • ابرش (مشهد)
 • ابقد (مشهد)
 • ابمال (مشهد)
 • احمدآباد مقبل
 • اخنگان
 • اروند (مشهد)
 • ارداک
 • اردولوک
 • اره (مشهد)
 • استاج (مشهد)
 • اسفندیان
 • اسلام‌آباد چهارگواره
 • اسلامیه (مشهد)
 • اسماعیل‌آباد (طوس)
 • اسماعیل‌آباد (مشهد)
 • اشکزری
 • اغزغانه
 • اغل گلی
 • اقنج
 • اکبرآباد (مشهد)
 • ال (مشهد)
 • النگ اسدی
 • النگ امان‌آباد
 • امام تقی (مشهد)
 • امرودک (مشهد)
 • امرغان سفلی
 • امرغان طوس
 • امیرآباد (احمدآباد)
 • امیرآباد (طوس)
 • امین‌آباد (مشهد)
 • انداد
 • ابشکی (مشهد)

آ

 • آبروان
 • آندروخ

ب

 • بازحوض سفلی
 • بازحوض علیا
 • بازمرگان
 • بازه حور
 • بازه کلاغ
 • باشریک
 • باغ شلواران
 • باغ فراگرد
 • باغون‌آباد
 • باغچه (مشهد)
 • بالندر
 • بوته گز (مشهد)
 • بوته مرده
 • برج موری
 • برج‌آباد (مشهد)
 • بررود (مشهد)
 • برزش‌آباد
 • برقی (مشهد)
 • برگ (مشهد)
 • بزوشک
 • بس ساروق
 • بشنو (مشهد)
 • بلغور (مشهد)
 • بلندپی
 • بهار (مشهد)
 • بهره (مشهد)
 • بیاوند
 • بیدک (مشهد)
 • بیرم‌آباد (مشهد)

پ

 • پاوا (مشهد)
 • پاز (مشهد)
 • پرکندآباد
 • پرمه (مشهد)
 • پری‌آباد (مشهد)
 • پسخوری
 • پنج منه
 • پیوه ژن

ت

 • توپدرخت
 • تبادکان
 • تپه سلام (مشهد)
 • تخته کاظم‌آباد
 • تقی‌آباد (مشهد)
 • تکروک سفلی
 • تلخ النقی
 • تلقور
 • تنگل‌شور علیا
 • تیمورآباد (مشهد)

ج

 • جوادیه (مشهد)
 • جوفروش
 • جرخشک سفلی
 • جرخشک علیا
 • جغری
 • جغنه حضرتی
 • جلال‌آباد (مشهد)
 • جلالی (مشهد)
 • جلالیه (مشهد)
 • جمال ده
 • جنگ (مشهد)
 • جنید دراز
 • جهانکوه
 • جهیزخانه
 • جیزآباد شاهان گرماب
 • جیم‌آباد (مشهد)

چ

 • چاه دره
 • چاه عمیق صنعت خانی
 • چاه ملا (مشهد)
 • چاهشک
 • چاهک (مشهد)
 • چوپانک
 • چشمه رضا
 • چشمه علیمو
 • چلقی
 • چنارسوخته (مشهد)
 • چنارک (مشهد)
 • چهاربرج (مشهد)
 • چهارچشمه علیا
 • چهچه
 • چهل حجره
 • چهل من سنگ سفلی
 • چهل من سنگ علیا

ح

 • حاجی‌آباد (مشهد)
 • حجت‌آباد (مشهد)
 • حسن خردو
 • حسن شهاب
 • حسن‌آباد (مشهد)
 • حسن‌آباد گرجی
 • حسین‌آباد (مشهد)
 • حسین‌آباد جلدک
 • حسین‌آباد قرقی
 • حسین‌آباد گوشه
 • حسین‌آباد گزبند
 • حصار (مشهد)
 • حصارافغان
 • حلوایی (مشهد)

خ

 • خادم‌آباد
 • خارزار (مشهد)
 • خان سعادت
 • خواجه حسین‌آباد
 • خور وسطی
 • خور سفلی
 • خور علیا
 • خوش هوا
 • خرابه امین
 • خراسانک
 • خرق (مشهد)
 • خرکت
 • خرم‌آباد (مشهد)
 • خطایان (مشهد)
 • خلق‌آباد سفلی
 • خیرآباد (مشهد)
 • خین چماقی
 • خین عرب

د

 • داشخانه (مشهد)
 • دوجفتی
 • دوست‌آباد (مشهد)
 • دوله (مشهد)
 • دوین (مشهد)
 • درابد شاهزاده
 • دربیابان
 • درخت بید (مشهد)
 • درخت سفیدار
 • درنگ‌آباد
 • دزق (مشهد)
 • دستگردان (مشهد)
 • دلبران (مشهد)
 • دم روباه (مشهد)
 • دندانه (مشهد)
 • ده‌سرخ (مشهد)
 • ده غیبی
 • ده مظفر
 • ده ملا (مشهد)
 • دهرود (مشهد)
 • دهسرخ
 • دهشک (مشهد)
 • دهنو کنارگوشه
 • دهنه چهل
 • دیزباد سفلی

ر

 • رازون (مشهد)
 • روح‌آباد (مشهد)
 • رودخین
 • روغن گران
 • رباطو
 • رباط سفید (روستا)
 • رضوان (مشهد)
 • ریحان (مشهد)

ز

 • زاک
 • زرکش (مشهد)
 • زمان‌آباد (مشهد)
 • زیارت (مشهد)
 • زیرکن (مشهد)
 • زین‌الدین (مشهد)

س

 • ساغروان
 • سالارآباد (مشهد)
 • سرآسیاب بالا (مشهد)
 • سرطاووس
 • سرغایه
 • سرنیش
 • سعیدآباد (مشهد)
 • سلطان‌آباد (مشهد)
 • سلطان‌آباد نمک
 • سلیمانی (مشهد)
 • س

  • سنجدک (مشهد)
  • سنگ سیاه (مشهد)
  • سنگاتش
  • سنگبر (مشهد)
  • سهل‌الدین
  • سیاسک
  • سیج (مشهد)
  • سوران (مشهد)
  • سیرزار (مشهد)
  • سیس‌آباد

  ش

  • شادیشه بالا
  • شادیشه پایین
  • شاه تقی
  • شاه نیاز
  • شاه نیل
  • شاهراه (مشهد)
  • شاهین قلعه
  • شایع (مشهد)
  • شوراب (مشهد)
  • شورک صبوری
  • شورک ملکی
  • شترک (مشهد)
  • شرشر (مشهد)
  • شریف‌آباد (مشهد)
  • شقا (مشهد)
  • شمس‌آباد (مشهد)
  • شهرآباد (مشهد)
  • شهردانش
  • شهید هاشمی‌نژاد
  • شهیدکامجو
  • شیرحصار (مشهد)
  • شیرشتر (مشهد)

  ص

  • صالح‌خانی
  • صیدآباد (مشهد)

  ط

  • طاهرآباد (مشهد)
  • طوس سفلی
  • طوس علیا
  • طرق (مشهد)

  ع

  • عارفی
  • عاشقان (مشهد)
  • عوضی
  • عباس‌آباد (مشهد)
  • عبدالمجید
  • عبدل‌آباد (مشهد)
  • عسگریه
  • عشق‌آباد (مشهد)
  • عیش‌آباد نیزه

  ف

  • فتح‌آباد گرگ‌ها
  • فتح‌آباد یزدی‌ها
  • فخرآباد (مشهد)
  • فخرداود
  • فرخ‌آباد (مشهد)
  • فرخد (مشهد)
  • فرزنی
  • فریزی (مشهد)
  • فیروزآباد (مشهد)
  • فیلیان سفلی
  • فیلیان قائم مقام

  ق

  • قادرآباد (مشهد)
  • قازقان
  • قاسم‌آباد بزرگ
  • قرقروک سفلی
  • قرقروک علیا
  • قرقی سفلی
  • قرقی علیا
  • قرنه سفلی
  • قره محمد (مشهد)
  • قزلقایه
  • قشلاق (مشهد)
  • قصر (مشهد)
  • قلعه پختوک
  • قلعه خیابان
  • قلعه نو (مشهد)
  • قلعه نواندرخ
  • قلعه نوولی‌آباد
  • قلعه نوعوارض
  • قلعه نوفاز
  • قلعه نوکلاته منار
  • قهقه
  • قیاس‌آباد علیا
  • قیچی در

  ک

  • کارده
  • کاریزنو (مشهد)
  • کاظم‌آباد (مشهد)
  • کال چوقوکی
  • کال زرکش
  • کورده (مشهد)
  • کوشک مهدی
  • کوشک‌آباد (مشهد)
  • کوه سفید سفلی
  • کج النگ
  • کج درخت (مشهد)
  • کروج (مشهد)
  • کرتیان (مشهد)
  • کریم‌آباد (مشهد)
  • کشف (مشهد)
  • کلاته برفی
  • کلاته تیموری
  • کلاته چاپارقلعه
  • کلاته چشمه علیمو
  • کلاته حاج علی
  • کلاته سیدا
  • کلاته سیدصادق
  • کلاته سیدعلی (مشهد)
  • کلاته عبدل (مشهد)
  • کلاته عرب‌ها
  • کلاته علی
  • کلاته فیض‌آباد
  • کلاته قاضی
  • کلاته قدم
  • کلاته قربان
  • کلاته منار
  • کلاته میرزاجانی
  • کلاته نوری (مشهد)
  • کلاکوب
  • کلوخی (مشهد)
  • کمینگران
  • کنارگوشه
  • کنوگرد
  • کنویست

  گ

  • گاوبرج
  • گازرگان
  • گوارشک
  • گوارشکی
  • گوجگی بالا
  • گوش (مشهد)
  • گون جوک سفلی
  • گون جوک علیا
  • گوندوک
  • گجوان
  • گراب (مشهد)
  • گرجی سفلی
  • گرجی علیا
  • گرمه (مشهد)
  • گزی (مشهد)
  • گل ازقند
  • گل بقرا
  • گله چشمه (مشهد)
  • گمیزدر
  • گن‌آباد
  • گنبدواز
  • گندم خواب
  • گیامی

  ل

  • لقمانی
  • لک‌لگ

  م

  • مارشک
  • ماریان (مشهد)
  • ماشوله
  • مؤذنان
  • محمدآباد (مشهد)
  • محمدآباد ایلخانی
  • محمدیه (مشهد)
  • مردار کشان
  • مرغش (مشهد)
  • مسگران (مشهد)
  • مشهدقلی
  • معصوم‌آباد (مشهد)
  • معین‌آباد بالا
  • معین‌آباد سفلی
  • مقصودآباد (مشهد)
  • مقیم‌آباد (مشهد)
  • منزل‌آباد (مشهد)
  • مهدی‌آباد (مشهد)
  • مهرآباد (مشهد)
  • مهرآباد شرشر
  • میان مرغ
  • میامی (مشهد)
  • میربنکش

  ن

  • ناربند
  • ناظرآباد
  • ناظریه
  • نوده (مشهد)
  • نورآباد (مشهد)
  • نجم (مشهد)
  • نریمانی سفلی
  • نریمانی علیا
  • نصرآباد (مشهد)
  • نصرآباد آبروان
  • نظرآباد (مشهد)
  • نقاب (مشهد)
  • نمدون
  • نیزار (مشهد)

  ه

  • هاشم‌آباد (مشهد)
  • هلالی (مشهد)
  • همت‌آباد (قلعه مشرف)
  • همت‌آباد (مشهد)
  • هندل‌آباد


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران