شهرستان مشکین دشت

روستاهای شهرستان مشکین دشت /ساوجبلاغ

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ساوجبلاغ

اسامی روستاهای مشکین دشت / ساوچبلاغ به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیم‌آباد (ساوجبلاغ)
 • احمدآباد اعتمادالدوله
 • اران (ساوجبلاغ)
 • ازنق
 • اسکول‌دره
 • اسماعیل‌آباد (ساوجبلاغ)
 • اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا
 • اسمعیل‌آباد شورقلعه پایین
 • اغچه حصار
 • اغشت
 • اغلان تپه
 • اقدسیه
 • امین‌آباد (ساوجبلاغ)
 • ایقربلاغ

و

 • وامکوه
 • ورده (البرز)
 • وشکین
 • ولیان (ساوجبلاغ)

آ

 • آجین دوجین
 • آردهه

ب

 • باغ چاوشی
 • باغ ناصری
 • باغبان کلاچی
 • بانوصحرا
 • برغان
 • بریان چال

پ

 • پرگه

ت

 • تکیه اغشت

چ

 • چلنگدار

ح

 • حسن‌آباد (ساوجبلاغ)
 • حسین‌آباد کوشکذر

خ

 • خور (ساوجبلاغ)
 • خورانک
 • خوروین
 • خیرآباد (ساوجبلاغ)

د

 • دوزعنبر
 • درخشانیه
 • دهکده طالقانی

ر

 • رامجین
 • رونده
 • رضاآباد صوفیان

ز

 • زعفرانیه (ساوجبلاغ)
 • زکی‌آباد (ساوجبلاغ)

س

 • سوهان (طالقان)
 • سرحه
 • سرخاب (ساوجبلاغ)
 • سرخ‌آب (ساوجبلاغ)
 • سعیدآباد (ساوجبلاغ)
 • سفیداران
 • سفیدارک
 • سلطان‌آباد (ساوجبلاغ)
 • سلطان‌آباد اران
 • سنج (ساوجبلاغ)
 • سنقرآباد (ساوجبلاغ)
 • سیاه‌کران
 • سیبان دره
 • سیبان‌دره
 • سیب‌ستان
 • سیرود (ساوجبلاغ)
 • سیف‌آباد بزرگ
 • سیف‌آباد خالصه

ش

 • شلمزار (ساوجبلاغ)
 • شنده
 • شهرک افشاریه
 • شهرک الهیه

ط

 • طاووسیه
 • طالیان

ع

 • عباس‌آباد بزرگ
 • عباس‌آباد کوچک
 • عرب‌آباد (ساوجبلاغ)
 • عرب‌آباد خسروی
 • علاقه‌بند

ف

 • فشند

ق

 • قاسم‌آباد آقا
 • قاسم‌آباد گرجی

ک

 • کوشک زر
 • کوی بهروز
 • کوی راز
 • کجیران
 • کردان (ساوجبلاغ)
 • کرگلین
 • کش (روستا)
 • کشرود
 • کلاله‌چین
 • کلین رود
 • کهریزک (ساوجبلاغ)

م

 • محسن‌آباد (طالقان)
 • محمدآباد افشار
 • مسعودیه
 • ملک‌آباد حمام‌لو
 • مهدی‌آباد (ساوجبلاغ)

ن

 • نویز علیا
 • نویزک
 • نسا علیا
 • نمکلان

ه

 • هرجاب
 • هیو

ی

 • یعقوب‌آباد (ساوجبلاغ)
 • ینگی امام


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران