شهرستان ملایر

روستاهای شهرستان ملایر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ملایر

اسامی روستاهای ملایر استان همدان به شرح زیر است:

 • علی‌آباد (ملایر)
 • علی‌آباد دمق

ا

 • اوچ‌تپه (ملایر)
 • اورزمان
 • ابدر (ملایر)
 • احمدآباد (ملایر)
 • احمدیه (ملایر)
 • ارته بلاغ
 • اردکلو (ملایر)
 • ارگس سفلی
 • ارگس علیا
 • ازناو (ملایر)
 • ازناوله (ملایر)
 • اسکنان
 • اسلام‌آباد (ملایر)
 • اشاق قلعه
 • اشمیزان
 • الفاوت
 • امامزاده خاتون
 • امامزاده عبدالله (خان‌آباد)
 • امیرالامرا
 • انوچ
 • انجیره (ملایر)
 • ایرانه

و

 • واشان (ملایر)
 • ورچق

ب

 • بابارود (ملایر)
 • بابارئیس
 • بابلقانی
 • بوربور (ملایر)
 • بلرتو
 • بهاره (ملایر)
 • بیاتان سفلی
 • بیاتان علیا
 • بیدکرپه وسطی
 • بیدکرپه سفلی
 • بیدکرپه علیا
 • بیش اغاج
 • بیغش

پ

 • پاتپه گونسبان
 • پری (ملایر)
 • پریان (ملایر)
 • پیرخداوردی
 • پیرسواران
 • پیرمیشان
 • پیهان

ت

 • توتل
 • توچقاز
 • توسک سفلی
 • توسک علیا
 • تجر
 • تله‌جرد سفلی
 • تله‌جرد علیا

ج

 • جوراب (ملایر)
 • جوزان (ملایر)
 • جریا
 • جیجان رود

چ

 • چشمه پهن (ملایر)
 • چشمه پهن ننج
 • چشمه زورق
 • چشمه ساران
 • چشمه علی‌محمد

ح

 • حاجی خدر
 • حاجی‌آباد (ملایر)
 • حرم‌آباد
 • حسن کوسج
 • حسن‌آباد قوش بلاغ
 • حسین‌آباد شاملو
 • حسین‌آباد ناظم
 • حمزه لو سفلی
 • حمزه لو علیا

خ

 • خدری (ملایر)
 • خردمند
 • خیرآباد (ملایر)

د

 • داویجان
 • دارچم
 • داییلر
 • دوریجان
 • دره امیدعلی
 • دره چنار
 • دره راست
 • دره میانه سفلی
 • دره میانه علیا
 • دشت‌آباد (ملایر)
 • ده چانه
 • ده شاکر
 • ده میانه
 • ده نو علی‌آباد
 • ده نواورزمان
 • دهلق (ملایر)

ر

 • رحمان‌آباد (ملایر)
 • رحمن‌آباد انوچ
 • رضوانکده

ز

 • زاغه انوچ
 • زاغه طاسبندی
 • زرشگی
 • زمان‌آباد (ملایر)
 • زمان‌آباد محمدآباد
 • زنگنه سفلی
 • زیرابیه

س

 • سراب طجر
 • سنگ سفیدننج
 • سنگده (ملایر)
 • سیبدر

ش

 • شادکندی
 • شوشاب
 • شریف‌آباد طجر
 • شریف‌آباد قوزان
 • شیرین‌آباد (ملایر)

ض

 • ضرب علی

ط

 • طاسبندی
 • طایمه (ملایر)
 • طجرعلوی

ع

 • عباس‌آباد (ملایر)
 • عباسیه (ملایر)
 • عشاق (ملایر)
 • علوی (ملایر)
 • علمدار سفلی
 • علمدار علیا
 • علی مرادخواه
 • علیجوق

ف

 • فیروزآباد (ملایر)

ق

 • قوزان (ملایر)
 • قجراب سفلی
 • قجراب علیا
 • قدیمی
 • قره تگینی
 • قشلاق امیرآباد (قشلاق غلام)
 • قشلاق انوچ
 • قشلاق ده‌نو
 • قشلاق شیرازی
 • قشلاق قباد
 • قشلاق محمدی
 • قلعه باباخان
 • قلعه جوزان
 • قلعه فتاحیه
 • قلعه کرتیل‌آباد
 • قلعه نوگونسبان

ک

 • کوسج خلیل
 • کرتیل‌آباد
 • کرکان (ملایر)
 • کریم‌آباد (ملایر)
 • کساوند
 • کسب (ملایر)
 • کله بید (ملایر)
 • کلیل‌آباد
 • کمازان
 • کمربنه
 • کمری (ملایر)
 • کندهلان
 • کهریز (ملایر)
 • کهریزحسین‌آباد ناظم
 • کهکدان
 • کیکله

گ

 • گوجک
 • گوشه کساوند
 • گولوند
 • گرجایی
 • گل شیر (افسریه)
 • گلوشجرد
 • گلپرآباد
 • گلدره انوچ
 • گلدره علیا (ملایر)
 • گلدسته (ملایر)
 • گل‌گل
 • گماسا
 • گنبد (ملایر)
 • گنجاب
 • گنجدر

ل

 • لولوهر

م

 • مالیچه (ملایر)
 • مانیزان (ملایر)
 • موداران
 • موسی بلاغی
 • مبارک‌آباد (ملایر)
 • محرا
 • محمودآباد (ملایر)
 • محمدی (سلطانیه)
 • محمودآباد، ملایر
 • مرویل
 • مزرعه کشاورزیان
 • مصلحان (قلعه خلیفه)
 • مکربی
 • ملیان (ملایر)
 • منگاوی
 • مهدویه
 • مهدی‌آباد (ملایر)
 • مهرآباد (ملایر)
 • میانزولان
 • میرزاییه
 • میشن

ن

 • نازول
 • ناصح‌آباد (ملایر)
 • نامیله
 • نصرت‌آباد (ملایر)
 • نکیل‌آباد
 • نمازگاه (ملایر)
 • ننج
 • نهنجه
 • نهندر
 • ه

  • هریرز
  • هزارجریب (ملایر)

  ی

  • یونجی
  • یونس (ملایر)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران