شهرستان ملکان

روستاهای شهرستان ملکان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ملکان

اسامی روستاهای ملکان استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

ا

 • اوچ‌بلاغ
 • احمدآباد (ملکان)
 • امیرغایب
 • ایده‌لوی بزرگ
 • ایده‌لوی کوچک

آ

 • آروق
 • آرپا دره‌سی (ملکان)
 • آغچه‌دیزج (ملکان)
 • آغچه‌مشهد چاردولی
 • آغکند قره‌خضر
 • آق‌منار

ب

 • باباقاضی
 • باباکلک
 • بایرام‌کندی (ملکان)
 • بایقوت
 • بنایم

پ

 • پرچین‌بلاغ

ت

 • تازه‌قلعه (ملکان)
 • تازه‌کند حوریلر
 • تازه‌کند خانکندی
 • تازه‌کند شیخ‌الاسلام
 • تورچی
 • تپه اسماعیل‌آباد

چ

 • چاللو
 • چغالو

ح

 • حوری‌لر
 • حسن‌آباد (ملکان)
 • حسین‌آباد (ملکان)

د

 • داشبلاغ (ملکان)
 • دمیرچی (ملکان)
 • دیزج شیخ‌الاسلام

ز

 • زمان‌آباد (ملکان)

س

 • ساری‌قیه
 • سالارآباد
 • سرمه‌لو

ش

 • شورجه طورآغای
 • شرازول
 • شرانلو
 • شریفلو
 • شیخ‌الاسلام (ملکان)
 • شیخ‌بابا
 • شیروان‌شاهلو
 • شیرین‌کند

ط

 • طورآغای

ع

 • عباس‌آباد (ملکان)
 • عبدل‌آباد (ملکان)
 • علی‌آباد قشلاق

ف

 • فتح‌اله‌کندی

ق

 • قاشقچی
 • قوریجان
 • قوزوچی اوین
 • قوزلو (ملکان)
 • قوش‌بلاغ
 • قوش‌قیه
 • قربان‌کندی
 • قره‌چال
 • قره‌چناق
 • قره‌خضر (ملکان)
 • قره‌گل (ملکان)
 • قلعه‌جوق (ملکان)
 • قلی‌کندی (ملکان)
 • قندهار (ملکان)

ک

 • کوره‌جان

گ

 • گدکلو

ل

 • لطف‌آباد (ملکان)
 • لکلر (ملکان)
 • لیلی‌داغی

م

 • مجیدآباد (ملکان)
 • محسن‌آباد (ملکان)
 • ملاسراب
 • مهماندار سفلی
 • مهماندار علیا
 • میدانجیق (ملکان)

ن

 • ناخرچی‌بلاغی
 • نصرت‌آباد (ملکان)
 • نصرت‌آباد لکلر

ه

 • هپیک‌بلاغی

ی

 • یوزباش‌کندی
 • یولقنلوی جدید
 • یولقنلوی قدیم


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران