شهرستان منوجان

روستاهای شهرستان منوجان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان منوجان

اسامی روستاهای منوجان استان کرمان به شرح زیر است :

ا

 • ابگل (منوجان)
 • آبنما (منوجان)
 • اسلام‌آباد (منوجان)
 • اسمینون
 • انارو (منوجان)

آ

 • آب‌باریک (منوجان)
 • آب دمیل (منوجان)
 • آباد بی‌بی

ب

 • بارگاه (منوجان)
 • بازگیر (منوجان)
 • بجگان
 • بک هو
 • بن گجگ
 • بن هور (منوجان)
 • بنک (منوجان)
 • بنکرم

پ

 • پاتک بجگان
 • پشت سر

ت

 • تجدانو
 • تلهز
 • تم زردان
 • تیاب (عنبرآباد)
 • تیاب (منوجان)
 • تیپوزک

ج

 • جگستان
 • جنت‌آباد (منوجان)
 • جنگل‌آباد (منوجان)
 • جهادآباد (منوجان)

چ

 • چاه اموزی
 • چاه حسن (منوجان)
 • چاه حسن علیا
 • چاه شاهی (منوجان)
 • چاه شور سفلی (منوجان)
 • چاه نارنج (منوجان)
 • چاه نر
 • چاهک (منوجان)
 • چرمیل
 • چغوکی علیا
 • چیل دهنو

ح

 • حوروئیه
 • حرربندو
 • حسین‌آباد (منوجان)

خ

 • خالق‌آباد (منوجان)
 • خسروآباد (منوجان)

د

 • دورکان بالا
 • دورکان پایین
 • دولاب (منوجان)
 • دراشکوت
 • درودان
 • درچلیتی
 • درکزبلوک
 • دشت عباس (عنبرآباد)
 • ده سگی
 • ده کهان
 • ده میان (منوجان)
 • دهاران
 • دهاران زمین بند
 • ده‌نو (منوجان)
 • دهندر
 • دهندر میگ
 • دهنه خارگان
 • دهنه نودژ

ر

 • روستای ابوالفضل بن مغ
 • روستای بندکو
 • روستای چغوکی
 • روستای هوروئیه
 • روضه ارم
 • ریگ زرریز
 • ریگ‌آباد (منوجان)

ز

 • زمین بندآباد باریک

س

 • سورگ چرمیل
 • سونگان
 • سرخشک
 • سرراس
 • سرگرو
 • سکوکان (منوجان)
 • سکنان

ش

 • شکرآباد (منوجان)
 • شهرک امام خمینی (منوجان)
 • شهیدآباد (منوجان)

ط

 • طالقان (منوجان)

غ

 • غریب‌آباد (منوجان)

ق

 • قدیرپور
 • ک

  • کرماهی
  • کلاتون (منوجان)
  • کنارنر
  • کنگه (منوجان)
  • کهورلوت
  • کهنک (منوجان)
  • کیگین

  گ

  • گدار تخت
  • گزهک (منوجان)
  • گشمیران
  • گل مندان
  • گنج‌آباد (منوجان)
  • گیرکن
  • گیمرد

  ل

  • لاریان

  م

  • ماهکی
  • موتور شعبان بهمن‌نژاد
  • موتور شنبه راهی‌زاده
  • محمدآباد (منوجان)
  • مراد آباد (منوجان)
  • مرز (منوجان)
  • مریچ
  • مغ محمد
  • مهاجرین استیج
  • میجان

  ن

  • نازی‌آباد (منوجان)
  • نامحرم (منوجان)
  • نودزو
  • نورودبار
  • نورآباد (منوجان)
  • نوهنی
  • نهضت‌آباد (منوجان)
  • نیزن

  ی

  • یوسف‌آباد (منوجان)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران