شهرستان مهران

روستاهای شهرستان مهران

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان مهران

اسامی روستاهای مهران استان ایلام به شرح زیر است :

ا

 • امیرآباد (مهران)

و

 • وری کلک

ب

 • بان رحمان
 • بانروشان

پ

 • پاچه پیازجار
 • پرواربندی عزیز حاتمی

ج

 • جوی جفت
 • جهاد سبز

چ

 • چم انار سفلی
 • چم انار علیا
 • چماب

ر

 • شهرک چنگوله
 • ریکا (مهران)

س

 • سرنی
 • سنگ‌شکن دالاهو
 • سیاهرگه
 • سید حسن (مهران)

ش

 • شهرک اسلامیه
 • شهرک چالاب
 • شیرین‌آباد گچان

ط

 • طالقانی (مهران)

ک

 • کلک (مهران)
 • کنجان چم

گ

 • گلان (مهران)

ل

 • لیزن

م

 • ماربره
 • میان تنگ (مهران)

ن

 • نادرآباد (مهران)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران