شهرستان مهریز

روستاهای شهرستان مهریز

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان مهریز

اسامی روستاهای مهریز استان یزد به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (مهریز)
 • علی‌آباد زارع
 • علی‌آباد گرده کوه

ا

 • ابراهیم‌آباد (مهریز)
 • ابراهیم‌آباد چشمه نظر
 • احمدآباد (مهریز)
 • ادرو
 • اردشکن
 • ارنان (مهریز)
 • اشرف (مهریز)
 • اکبرآباد (مهریز)

ب

 • بابامیر
 • بادامک (مهریز)
 • باغ دهوک
 • بوجرو
 • برج حاجی محمدتقی
 • بنادک سادات
 • بنافتی
 • بهادران (مهریز)
 • بهارستان (مهریز)
 • بیدسوخته پایین

ت

 • تقی‌آباد (مهریز)
 • تنگ چنار

ث

 • ثانی‌آباد (مهریز)

چ

 • چاه احمدآباد
 • چاه احمدآباد خمینی
 • چاه بنه (مهریز)
 • چاه مورتونی

ح

 • حاجی سیدعلی اصغر
 • حاجی شمس
 • حسن‌آباد (مهریز)
 • حسین‌آباد (مهریز)
 • حسین‌آباد کنج کوه
 • حق‌آباد (مهریز)

خ

 • خورمیز سفلی
 • خورمیز علیا
 • خلیل‌آباد (مهریز)

د

 • دره (مهریز)
 • دره ارزنی

ر

 • رحمت‌آباد (مهریز)
 • رضاآباد (مهریز)
 • رضاآباد شمسائی
 • رضائیه (مهریز)

س

 • سرو (مهریز)
 • سریزد
 • سیدآباد (مهریز)
 • سیدآقایی
 • سید جواد

ش

 • شرکت شیرکوه
 • شمس‌آباد (مهریز)

ط

 • طباف
 • طزنج

ع

 • عباس‌آباد (مهریز)
 • عبدالله‌آباد (مهریز)
 • عشق‌آباد (مهریز)
 • عصمت‌آباد (مهریز)
 • علی مرادی (مهریز)

ف

 • فتح‌آباد (مهریز)
 • فخرآباد (مهریز)
 • ق

  • قاضی‌آباد احمدی

  ک

  • کوری جهاز
  • کوکک
  • کردآباد (مهریز)
  • کریزان
  • کریم‌آباد (مهریز)

  گ

  • گل افشاد

  ل

  • لاگردو (مهریز)

  م

  • محمودآباد (مهریز)
  • محمدآباد شرکا
  • محمدآباد طباطبایی
  • محمدآباد علیزاده
  • مخلصون
  • مدوار (مهریز)
  • مرادآباد (مهریز)
  • مرادآباد ابوالقاسم
  • مروزین پایین
  • مزرعه‌نو (مهریز)
  • ملک‌آباد (مهریز)
  • منشاد
  • مهدی‌آباد (مهریز)
  • میرک‌آباد

  ن

  • نورآباد (مهریز)

  ه

  • هاشم‌آباد (مهریز)
  • هرفته (مهریز)
  • همت‌آباد (مهریز)
  • هنزا (مهریز)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران