شهرستان میرجاوه
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان میرجاوه

اسامی روستاهای میرجاوه استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

ا

 • اعلم‌آباد (میرجاوه)
 • انجیرک (میرجاوه)

آ

 • آبک زیری حاج ده محمد

ب

 • بایان
 • بهشت در کویر

پ

 • پلنگ سار
 • پیرکان

ت

 • تنگ ندام

ج

 • جان محمد
 • جان محمدچاهی

چ

 • چهل خرواری

ح

 • حری

خ

 • خان‌محمدچاه

د

 • ده رضا (میرجاوه)

س

 • سعیدآباد (جون‌آباد)
 • سعیدآباد (حومه)

ش

 • شهرک ریگ ملک

ف

 • فضل‌آباد (میرجاوه)

ک

 • کرگزی (میرجاوه، دو)
 • کرگزی (میرجاوه، یک)

گ

 • گزند (میرجاوه)

ل

 • لهراب انده

م

 • موتور ۲۲ بهمن
 • محمدآباد پایین (سیستان و بلوچستان)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران