شهرستان مینودشت

روستاهای شهرستان مینودشت

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان مینودشت

اسامی روستاهای مینودشت استان گلستان به شرح زیر است :

ا

 • اولنگ (مینودشت)
 • ازداران
 • اسفرانجان
 • القجر
 • امام عبدالله

و

 • ورچشمه

آ

 • آروم‌نرو بالا
 • آروم‌نرو پائین
 • آهنگرمحله (مینودشت)

ب

 • بازگیر (مینودشت)
 • باقرآباد (مینودشت)
 • براین
 • برنج‌بن
 • بلمجرک

پ

 • پرسه‌سو
 • پرنگل
 • پس‌پشته (مینودشت)
 • پنو (گالیکش)

ت

 • تاشده
 • توسکاچال
 • تخت (مینودشت)
 • ترسه
 • تیغ‌زمین

ج

 • جنگل‌ده بالا
 • جنگل‌ده پائین

چ

 • چمانی وسط
 • چمانی بالا
 • چمانی پایین

ح

 • حسن‌خان (مینودشت)
 • حسین کرد (مینودشت)

د

 • دوجوز
 • دوزین
 • دروک (مینودشت)
 • درجن
 • دشت حلقه
 • ده چناشک
 • ده عبدالله (مینودشت)

ر

 • ریگ‌چشمه (مینودشت)
 • ریگ‌چشمه پایین

ز

 • زمین شاهی
 • زندان‌چال
 • زنگلاب

س

 • ساسنگ
 • سایر (مینودشت)
 • سرخو (مینودشت)
 • سنچولی‌آباد

ش

 • شرکت صحرا

ص

 • صفی‌آباد (مینودشت)

ط

 • طول آرام

ع

 • عباس‌آباد املاک

ق

 • قره‌چشمه
 • قلعه قافه
 • قلعه قافه پایین
 • قلعه‌چه (مینودشت)
 • قلمی

ک

 • کوه‌کمر (مینودشت)
 • کویت‌محله
 • کفش‌محله
 • کلاسره
 • کلوکند

گ

 • گوگل (مینودشت)
 • گوگل بزرگ

ل

 • لولم
 • لیسه (مینودشت)

م

 • مبارک‌آباد (مینودشت)
 • محمدآباد (مینودشت)
 • محمدزمان خان
 • معرکه‌محله
 • ملاشی
 • مینودشت

ن

 • ناعلاج
 • نرسه (مینودشت)

ی

 • یکه‌سور
 • یورت زینل


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران