شهرستان نطنز

روستاهای شهرستان نطنز

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نطنز

اسامی روستاهای نطنز استان اصفهان به شرح زیر است :

ا

 • اوره (نطنز)
 • ابیازن
 • ابیانه
 • اسفیدان (نطنز)
 • اکبرآباد (نطنز)

و

 • ورگوران
 • ولوگرد
 • ویشته

آ

 • آب کشه
 • آسیاب کهنه

ب

 • باغستان بالا
 • باغستان پایین
 • برز
 • برز (نطنز)
 • بیدهند (نطنز)

پ

 • پاپخت

ت

 • تاج‌آباد (نطنز)
 • تکیه (نطنز)

ج

 • جاریان
 • جزن (نطنز)

چ

 • چیمه

ح

 • حبیب‌آباد (نطنز)
 • حسن‌آباد (نطنز)
 • حسین‌آباد کورموش
 • حسینیه (نطنز)
 • حمیدیه (نطنز)
 • حیدرآباد (نطنز)

خ

 • خفر (نطنز)

د

 • دستگرد (نطنز)
 • ده‌آباد (نطنز)

ر

 • رحمت‌آباد (نطنز)
 • رنگان

س

 • سرآسیاب (نطنز)
 • سعیدآباد (نطنز)

ش

 • شورغستان
 • شجاع‌آباد (نطنز)

ص

 • صالح‌آباد (نطنز)

ط

 • طار
 • طامه
 • طاهرآباد (نطنز)
 • طره (نطنز)

ع

 • عباس‌آباد (نطنز)
 • عرب‌آباد (نطنز)

ف

 • فریزهند
 • فمی
 • ق

  • قلعه گوشه

  ک

  • کودهن
  • کریم‌آباد (نطنز)
  • کشه (نطنز)
  • کمجان (نطنز)
  • روستای کندز

  گ

  • گل‌آباد (نطنز)

  م

  • متین‌آباد
  • مزده (نطنز)
  • میلاجرد (نطنز)

  ن

  • نسران
  • نیه (نطنز)

  ه

  • هل‌آباد (نطنز)
  • هنجن

  ی

  • یارند
  • یحیی‌آباد (نطنز)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران