شهرستان نظرآباد

روستاهای شهرستان نظرآباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نظرآباد

اسامی روستاهای نظرآباد استان البرز به شرح زیر است:

ا

 • ابراهیم‌بیگی
 • احمدآباد مصدق
 • ازبکی (نظرآباد)
 • اقبالیه (نظرآباد)
 • انبارتپه (نظرآباد)

و

 • وایه بک

ب

 • باقرآباد فاضل
 • بختیار (نظرآباد)

ح

 • حاجی بیک
 • حاجی‌آباد (نظرآباد)
 • حسن بکول
 • حسن‌آباد مجدالدوله
 • حسین‌آباد (نظرآباد)
 • حسین‌آباد خره سر

خ

 • خانی‌بیک
 • خرم‌آباد (نظرآباد)
 • خسروآباد (نظرآباد)

د

 • دولت‌آباد (نظرآباد)
 • دنگیزک

ر

 • رضاآباد (نظرآباد)

ش

 • شاه بداغ
 • شیخ حسن (نظرآباد)

ص

 • صفرخواجه

ع

 • عبدل‌آباد (نظرآباد)
 • علی سید

ف

 • فتح‌آباد (نظرآباد)
 • فیروزآباد (نظرآباد)

ق

 • صالحیه (نظرآباد)
 • قاسم‌آباد کوچک
 • قبچاق (نظرآباد)
 • قره قباد (نظرآباد)
 • قزل حصار (نظرآباد)
 • قشلاق محمدلو
 • قلعه احمدآباد (مصدق)
 • قلعه آذری (نظرآباد)
 • قلعه شیخ (نظرآباد)
 • قنبرآباد (نظرآباد)

ک

 • کاظم‌آباد (نظرآباد)
 • کریم‌آباد (نظرآباد)
 • کله بهرام

گ

 • گازرسنگ
 • گل دره (نظرآباد)

م

 • محمدآباد (نظرآباد)
 • محمدآباد افخم‌الدوله
 • مغرورآباد
 • میلک سرکار

ن

 • نوکند (نظرآباد)
 • نجم‌آباد (نظرآباد)
 • نصرت‌آباد (نظرآباد)

ه

 • همت‌آباد (نظرآباد)

ی

 • یمان جلوق


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران