شهرستان نقده
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نقده

اسامی روستاهای نقده استان آذربایجان غربی به شرح زیر است:

 • علیاباد (نقده)

ا

 • اوخسار
 • اده (نقده)
 • اغچه‌زیوه
 • اقابیگلو (نقده)
 • الاگوز سفلی
 • الاگوز علیا
 • امینلو

و

 • وزنه

ب

 • بارانی‌عجم
 • بارانی‌کرد
 • بایزاو
 • بچنلو
 • بهرام‌آباد (نقده)
 • بیگم قلعه

پ

 • پنج‌تن شهید
 • پیه‌جیک

ت

 • تابیه
 • تازه‌قلعه (نقده)
 • تازه‌کندجبل
 • تازه‌کنددیم

ج

 • جاشیران

چ

 • چقال‌مصطفی
 • چیانه (نقده)

ح

 • حاجی‌باغلو
 • حسنلو (نقده)
 • حلبی (روستا)
 • حیدرآباد (نقده)

خ

 • خلیفان (نقده)
 • خلیفه‌لو (نقده)
 • خنخنه

د

 • داش‌درگه
 • دایماو
 • دربند (نقده)
 • درگه‌ارسخان
 • درگه‌لطف‌اله
 • دشت‌قوره
 • دمیرچی (نقده)
 • دیزج‌بزرگ
 • دیلان‌چی‌ارخی سفلی
 • دیلان‌چی‌ارخی علیا

ذ

 • ذلیلان

ر

 • راهدانه

س

 • ساخسی‌تپه
 • سارال سفلی
 • سارال علیا
 • سدمخزنی‌حسنلو

ش

 • شاوله
 • شوراکندی
 • شونقار
 • شریف‌الدین
 • شهرک‌مهدی
 • شهیدمحمدریوف
 • شیخ‌احمد (نقده)
 • شیخ‌معروف
 • شیرین‌بلاغ (نقده)

ط

 • طالقان (نقده)

ع

 • عجملو
 • عظیم‌خانلو
 • علی‌ملک

ف

 • فرخ‌زاد (نقده)

ق

 • قارنا
 • قره‌قصاب
 • قلات (نقده)
 • قلعه‌جوق (نقده)

ک

 • کاروانسرا (نقده)
 • کانی‌برده
 • کانی‌مام‌سید
 • کوزه‌گران (نقده)
 • کهریزعجم
 • کهریزه‌شکاک

گ

 • گوران‌آبادپاشایی
 • گوران‌آبادقاضی
 • گوران‌آبادقزاق
 • گورخانه (نقده)
 • گوییک
 • گرده‌قیط
 • گل (نقده)
 • گلوان

ل

 • لواشلو

م

 • ماسوه
 • مزرعه‌تلخاب
 • مزرعه‌نرزمز
 • مملو
 • ممیند
 • مهماندار (نقده)
 • میرآباد (نقده)
 • ن

  • نظام‌آباد (نقده)

  ی

  • یونسلو
  • یادگارلو


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران