شهرستان نمین

روستاهای شهرستان نمین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نمین

اسامی روستاهای نمین استان اردبیل به شرح زیر است :

 • اورنج (نمین)
 • ارخازلو
 • الادیزگه
 • انزآب سفلی
 • ایریل

آ

 • آبی‌بیگلو
 • آق‌بلاغ مصطفی‌خان

ب

 • بریس (نمین)

پ

 • پته‌خور
 • پیله‌رود

ت

 • تیغیه

ج

 • جابلو
 • جید

ح

 • حور (نمین)

خ

 • خانقاه سفلی (نمین)
 • خانقاه علیا (نمین)
 • خان‌کندی (نمین)
 • خلیفه‌لو (نمین)

د

 • دودران (نمین)
 • دورجین
 • دولت‌آباد (نمین)
 • دگرماندرق

ر

 • رز (نمین)

س

 • ساقص‌لو
 • سولا، اردبیل
 • سوها
 • سربند (نمین)
 • سقزچی (نمین)
 • سلوط

ع

 • علی‌بلاغی (نمین)
 • عنبران
 • عنبران علیا
 • ف

  • فندقلو

  ق

  • قره‌تپه (نمین)
  • قره‌چناق (نمین)
  • قره‌حسنلو (نمین)
  • قشلاق‌چای

  ک

  • کلاندرق بالا
  • کلش (نمین)
  • کله‌سر (اردبیل)

  گ

  • گرده (نمین)
  • گرم‌چشمه
  • گل‌لو

  م

  • محمودآباد (نمین)
  • مرنی
  • میرزانق
  • مین‌آباد

  ن

  • نوجه‌ده (نمین)
  • نوشنق
  • نمین
  • ننه‌کران

  ی

  • یاج‌لو
  • یونجالو (نمین)
  • یزن‌آباد
  • ینگجه ملامحمدرضا


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران