شهرستان نوشهر

روستاهای شهرستان نوشهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نوشهر

اسامی روستاهای نوشهر استان مازندران به شرح زیر است:

ا

 • اویل
 • آبندانک
 • اتاق‌سرا (نوشهر)
 • استانک‌رود
 • اسلام‌آباد (نوشهر)
 • امیررود
 • اندرور
 • انگاس
 • انگیل

و

 • وازیوار
 • واشکن
 • ونوش
 • ویسر
 • ویلاشهر

ب

 • بازیارکلا
 • برکن
 • بسطام (نوشهر)
 • بنجکول سفلی
 • بندپی
 • بهجت‌آباد (نوشهر)
 • بین

پ

 • پاشاکلا (نوشهر)
 • پل‌ذغال
 • پی‌چلو
 • پیده
 • پی‌کلا

ت

 • تاج‌الدین‌کلا
 • تازه‌آباد (نوشهر)
 • ترخانلش
 • تسکاتک

چ

 • چورن
 • چتن
 • چلندر
 • چمرکوه
 • چناربن (نوشهر)
 • چیلک سفلی
 • چیلک علیا

ح

 • حوض‌کتی
 • حسن‌آباد (کجور)
 • حسن‌آباد (نوشهر)
 • حمزه‌ده سفلی
 • حمزه‌ده علیا
 • حیرت

خ

 • خاچک
 • خورشیدآباد (نوشهر)
 • خوشل
 • خضرتیره
 • خیرودکنار
 • خیرسر

د

 • دوآب کجور
 • درزی‌کلا (نوشهر)
 • دزدک (نوشهر)
 • دشت‌نظیر
 • دلسم
 • دیزرکلا

ز

 • زانوس

س

 • ساروس (نوشهر)
 • سجار
 • سریوده
 • سمای
 • سنگ‌جار
 • سنگ‌سرا
 • سنگتو
 • سنگ‌تجن
 • سیاه‌رود
 • سید علی‌کیاسلطان

ش

 • شاه‌ناجر
 • شب‌خسکاج
 • شریعت‌آباد (نوشهر)
 • شکری‌کلا
 • شمع‌جاران
 • شهرپشت

ص

 • صالحان
 • صلاح‌الدین‌کلا

ع

 • عالی‌دره
 • عزت
 • علوی‌کلا
 • علی‌آباد عسگرخان
 • علی‌آبادمیر

ف

 • فراشکلا سفلی
 • فراشکلا علیا
 • فیروزآباد (نوشهر)
 • فیروزکلا سفلی (نوشهر)
 • فیروزکلای بالا
 • ک

  • کانی (نوشهر)
  • کورکورسر علیا
  • کوهپر سفلی
  • کوهپر علیا
  • کدیر
  • کردی‌کلا
  • کشک‌سرا
  • کشکک (نوشهر)
  • کلیک (نوشهر)
  • کندوسر
  • کندلوس
  • کندیس‌کلا
  • کنگر (نوشهر)
  • کنیس
  • کهنه‌ده (نوشهر)
  • کهنه‌سرا
  • کی‌کوه
  • کیاکلا (نوشهر)
  • کینچ

  گ

  • گتکش
  • گیل‌کلا

  ل

  • لاشک
  • لتینگان
  • لرگان
  • لشکنار (نوشهر)
  • لعل تازه‌آباد
  • لله‌بیجار
  • لیگوش

  م

  • مارگیرده
  • موسی‌آباد (نوشهر)
  • مونج
  • مزگاه
  • ملاکلا (نوشهر)
  • ملکار
  • منوچهرکلا
  • منجیر
  • میانک (نوشهر)
  • میرکلا

  ن

  • نارنج‌بن (نوشهر)
  • ناصرآباد (نوشهر)
  • نوده (نوشهر)
  • نپر (نوشهر)
  • نجارده
  • نیتل
  • نیچ‌کوه
  • نیرس
  • نیرنگ (روستا)
  • نیمور (نوشهر)

  ه

  • هزارخال (نوشهر)
  • هزارسم
  • هلستان

 



عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران