شهرستان نکا

روستاهای شهرستان نکا

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نکا

اسامی روستاهای نکا استان مازندران به شرح زیر است :

ا

 • اوکرکا
 • اومال
 • آبلو
 • ارزک
 • ارم (نکا)
 • اریم (نکا)
 • استخرپشت
 • اسکاردین
 • اسماعیل‌آقامحله
 • اسماعیل‌محله
 • اطرب
 • اکرد
 • الوکنده
 • امامیه (نکا)
 • ایویم

و

 • واودین
 • ورفام
 • ولادیمه
 • ولاشد
 • ولاشد پائین
 • ولامده
 • ولیجی‌محله

آ

 • آب‌چین
 • آجند

ب

 • باداب‌سر
 • بایع‌کلا
 • برمازارم‌رود
 • بریجان
 • بندبن (نکا)
 • بندبنی
 • بهزادکلا

پ

 • پوروا
 • پجت

ت

 • تازه‌آباد بستان‌خیل
 • تازه‌آبادکلا
 • تجرخیل
 • تلم

چ

 • چالوپل
 • چوپان‌بنه‌اجند
 • چرمی (نکا)
 • چلمردی
 • چمازده
 • چمان (نکا)
 • چناربن (نکا)

ح

 • حاجی‌محله
 • حسین‌آباد (استخرپشت)
 • حسین‌آباد (زارم‌رود)

خ

 • خانه‌سر (نکا)
 • خورشید (نکا)
 • خرم‌چماز
 • خیرآباد (نکا)

د

 • دوآب (نکا)
 • دورآب (نکا)
 • دوقانلو
 • درویش‌خلک
 • درویشان
 • درزی‌محله (نکا)
 • درزی‌کلا (نکا)
 • درم (نکا)
 • درمزار
 • دنگ‌سرک (نکا)

ر

 • رودبارمحله
 • رمدان‌خیل

ز

 • زروم
 • زرندین
 • زرندین سفلی
 • زرندین علیا
 • زنگت سفلی
 • زنگت علیا
 • زیارت‌کلا

س

 • سارم
 • سوته‌خیل
 • سوچلما
 • سورک (نکا)
 • سفل‌میان
 • سفیدکوه (نکا)
 • سنگر (نکا)
 • سه‌کیله
 • سیاوش‌کلا (نکا)
 • سیدخیل
 • سیکا (نکا)

ش

 • شوراب‌سر
 • شهاب‌الدین (نکا)
 • شیت
 • شیرکلا (نکا)

ط

 • طوس‌کلا

ف

 • فریمک
 • ق

  • قلعه‌سر علیا

  ک

  • کارکم
  • کوهسارکنده
  • کچب‌محله
  • کرداب
  • کفرات
  • کفکور
  • کلارودبار
  • کلت (نکا)
  • کمیشان

  گ

  • گرگتج
  • گل خیل
  • گلورد کوچک
  • گلورد بزرگ
  • گلبستان
  • گل‌چال‌سر
  • گیل‌آباد (نکا)

  ل

  • لاک‌تراش
  • لاک‌تراشان
  • لایی‌باسند
  • لایی‌رودبار
  • لترگاز سفلی
  • لترگاز علیا
  • للرد
  • لیمونده

  م

  • محسن‌آباد (نکا)
  • مرس بزرگ
  • مرس کوچک
  • ملاخیل
  • ملاخیل‌لایی
  • ملیج‌گاله
  • میان‌گاله

  ن

  • نوده (نکا)
  • نوذرآباد
  • نداف‌خیل
  • نیم‌چاه

  ی

  • یعقوب‌محله


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران