شهرستان نیر

روستاهای شهرستان نیر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نیر

اسامی روستاهای نیر استان اردبیل به شرح زیر است :

ا

 • اباذر (نیر)
 • اجغاز
 • اسلام‌آباد (نیر)
 • ایرنجی
 • ایلانجوق
 • اینال‌لو

و

 • ویرسق

آ

 • آق‌چای سفلی
 • آقچای علیا

ب

 • بوس‌جین

پ

 • پیرنق

ت

 • توتونسز
 • تجرق (نیر)

ج

 • جوراب (نیر)
 • جین‌قشلاقی (نیر)

خ

 • خان‌قشلاقی
 • خانه‌شیر

د

 • دابانلو
 • دیمان

ر

 • رضاقلی‌قشلاقی

س

 • سایین
 • سرخاب (نیر)
 • سقزچی (نیر)

ش

 • شیران

ع

 • علی‌آباد (نیر)

ق

 • قورتولموش
 • قره‌شیران
 • قلعه‌جوق (نیر)

ک

 • کمال‌آباد (نیر)
 • کندوان (نیر)

گ

 • گوگه
 • گلستان (نیر)

م

 • مجیدآباد (نیر)
 • مشتقین
 • میمند (نیر)

ی

 • یامچی علیا

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران