شهرستان هریس
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان هریس

اسامی روستاهای هریس استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

ا

 • احمدآباد شهرک
 • احمدآباد لیقلی
 • اربطان
 • اسبخان
 • استیار (هریس)
 • افشرد
 • امندی
 • اندیس (هریس)

و

 • ولیلو
 • ونیار

آ

 • آقاعلی‌لو
 • آلپاوت

ب

 • باجاباج
 • باروق (هریس)
 • برازین
 • بزوان
 • بشیر
 • بیلوردی

پ

 • پارام
 • پاکچین

ت

 • تازه‌کند (هریس)
 • تازه‌کند سرند
 • تازه‌کند علیا
 • تازه‌کند نهند
 • ترکایش

ج

 • جانقور (هریس)
 • جغناب
 • جیقه

چ

 • چای‌کندی (هریس)
 • چوبانلار سردارلو
 • چخماق‌بلاغ سفلی
 • چخماق‌بلاغ علیا
 • چمن‌زمین
 • چنزق

ح

 • حسین‌آباد (هریس)
 • حشمت‌آباد (هریس)

خ

 • خانقاه (هریس)
 • خرمالو (هریس)
 • خشگناب (هریس)
 • خلج (هریس)

د

 • دغدغان
 • دیبگلو
 • دیزج‌ور

س

 • ساخسلو
 • سولوجه
 • سولی‌درق (هریس)
 • سرای (هریس)
 • سرخه‌گاو
 • سرند (هریس)

ش

 • شالی
 • شاملو (هریس)
 • شهرک پایین
 • شهسواری
 • شیخ‌رجب

ص

 • صومعه (هریس)
 • صمدآباد (هریس)

ط

 • طرف

ع

 • عباس‌آباد (هریس)
 • عبدالجبار (هریس)

ق

 • قویوجاق (هریس)
 • قراجه (هریس)
 • قره‌گونی
 • قزلجه خرابه
 • قشلاق بالا
 • قشلاق پایین
 • قلعه‌لر
 • قیزقاپان

ک

 • کرم‌جوان
 • کهلیک‌بلاغی

گ

 • گوراوان (هریس)
 • گوگرچین
 • گویج
 • گوی‌درق‌کندی
 • گمند
 • گیلدیر

م

 • موسالو
 • محمودآباد گودلر
 • مرکید (هریس)
 • مرناب
 • مشیرآباد (هریس)
 • مقصودلو
 • مهرام (هریس)
 • میان‌بازور
 • مینق

ن

 • ناحیه (هریس)
 • نوجه‌ده (هریس)
 • نمرور
 • نهران (هریس)
 • نهند (هریس)
 • نیچران

ه

 • هرزندیق
 • هرزه‌ورز
 • هفدران
 • هیق
 • هیق (خواجه)

ی

 • ینگجه (هریس)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران