روستاهای شهرستان همدان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان همدان

اسامی روستاهای همدان استان همدان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد ورکانه
 • علی‌آباد آق‌حصار
 • علی‌آباد پشتشهر

ا

 • اولیایی
 • ابرو (همدان)
 • آب‌هندو
 • احمدآباد (همدان)
 • احمدآباد تپه
 • ارزان فود
 • اغجه سیدان
 • اقداش (همدان)
 • امامزاده پیرنهان
 • امزاجرد
 • امیرآباد کرد
 • انصارالامام
 • ایوک (همدان)
 • ایده‌لو (همدان)

و

 • ورکانه (همدان)
 • ورکش (همدان)
 • وفرجین

آ

 • آب انبار (همدان)
 • آ

  • آبشینه
  • آق‌تپه (همدان)
  • آق‌دره (همدان)

  ب

  • بارابند
  • باغچه (همدان)
  • بویاقچی
  • برکت‌آباد (همدان)
  • بزینه جرد
  • بهرام‌آباد (همدان)
  • بیوک‌آباد

  پ

  • پادگان همدان
  • پل شکسته (همدان)
  • پهن‌آباد

  ت

  • توییجین
  • تفریجان
  • تکمه داش (همدان)

  ج

  • جورقان
  • جیهون‌آباد

  چ

  • چشمه ملک
  • چشین (همدان)

  ح

  • حاجی مقصود
  • حسن‌آباد (همدان)
  • حسن‌آباد شورین
  • حیدره پشتشهر
  • حیران (همدان)

  خ

  • خاکو
  • خماجین (همدان)
  • خیرآباد (همدان)

  د

  • دولت‌آباد (همدان)
  • دشته (همدان)
  • ده پیاز
  • ده دلیان
  • دیزج (همدان)
  • دینگله کهریز

  ر

  • راهجرد (همدان)
  • رباط شورین
  • رحیم‌آباد (همدان)
  • رزج

  س

  • سبزآباد (همدان)
  • سرخ‌آباد (همدان)
  • سردره (همدان)
  • سلولان
  • سماوک (همدان)
  • سنگستان (همدان)
  • سیاه کمر (همدان)
  • سیلوار
  • سیمین ابرو

  ش

  • شورین، همدان
  • شمس‌آباد (همدان)
  • شیرآباد (همدان)
  • شیرین‌آباد (همدان)

  ض

  • ضیاءالدین

  ط

  • طاحون‌آباد

  ع

  • عبدالرحیم
  • عربلو (همدان)

  ف

  • فیروزآباد (همدان)

  ق

  • قاسم‌آباد (همدان)
  • قوزلیجه (همدان)
  • قپچاق (همدان)
  • قرخلر (همدان)
  • قشلاق سفلی
  • قشلاق علیا (همدان)
  • قشلاق گمار
  • قلی کندی (همدان)
  • قهاوند

  ک

  • کاج (همدان)
  • کورکهریز
  • کوزره
  • کردبلاغ
  • کنجینه

  گ

  • گورگز
  • گراچقا (همدان)
  • گنبد (همدان)
  • گنبدچای

  م

  • موییجین
  • مرتع بلاغ
  • مریانج
  • مسلم‌آباد (همدان)
  • معروف (همدان)
  • مهبار
  • مهدی‌آباد (همدان)
  • میلاجرد (همدان)

  ن

  • نوده (همدان)
  • نهران (همدان)

  ه

  • همدان
  • همه کسی (همدان)
  • هیزج

  ی

  • یسرلو
  • یکله
  • یگانه
  • یلفان


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران