شهرستان ورزقان

روستاهای شهرستان ورزقان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ورزقان

اسامی روستاهای ورزقان استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

شهرستان ورزقان یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است

ا

 

 • اوزی (ورزقان)
 • اویلق
 • اردشیر (ورزقان)
 • ارزیل
 • اره‌جان
 • استرقان
 • اغبلاغ (ورزقان)
 • امیرآباد (ورزقان)
 • انویق
 • اندرگان
 • ایری علیا
 • ایزه وان
 • ایشقلو

و

 • وردین
 • ورزقان (ورزقان)
 • ونستان

آ

 • آوان (ورزقان)
 • آوانسر
 • آبخواره
 • آتش‌خسرو
 • آستمال
 • آغبلاغ سفلی (ورزقان)
 • آقاباباسنگ
 • آقابابافرامرزی
 • آلوچه‌قشلاق

ب

 • بورون‌درق
 • بورملک
 • بجوشن
 • بکرآباد (ورزقان)
 • بنه‌کاغی
 • بهربیگ
 • بیشک

ت

 • تازه‌کند بکرآباد
 • تخمدل

ج

 • جاجان
 • جوانان‌گروه
 • جوشین (ورزقان)
 • جعفرآباد (ورزقان)

چ

 • چای‌کندی خیرالدین
 • چراغلو (ورزقان)
 • چشمگان
 • چلناب

ح

 • حاجی‌لار (ورزقان)
 • حماملو

خ

 • خاکوانق
 • خوین‌دیزج
 • خوینرود
 • خلف‌انصار
 • خیرالدین

د

 • داشکسن (ورزقان)
 • دایممق
 • دوریق
 • دستجرد (ورزقان)
 • دنگاه
 • دهلیق
 • دیزج صفرعلی
 • دیزج ملک

ر

 • روادانق
 • روزی

ز

 • زرین‌رکاب
 • زغن‌آباد
 • زنگ‌آباد (ورزقان)

س

 • ساری‌چمن
 • سونداخر
 • سرپادرق
 • سرخه‌دیزج
 • سردارکندی
 • سرکش (ورزقان)
 • سغندل
 • سقای
 • سهران (ورزقان)
 • سیوان (ورزقان)
 • سیدآباد (ورزقان)
 • سیه‌کلان

ش

 • شرف‌آباد (ورزقان)
 • شیخملو

ص

 • صومعه دل
 • صمصام‌کندی
 • صیفار

ط

 • طویل (ورزقان)
 • طرزم

ع

 • علویق
 • علی‌آباد (ورزقان)
 • علی‌بیگ‌کندی
 • علی‌یار

ف

 • فرخران

ق

 • قراجه ملک
 • قره‌بلاغ (ورزقان)
 • قره‌قیه (ورزقان)
 • قره‌قیه (خاروانا)
 • قشلاق حاجیلار (ورزقان)
 • قشلاق خورشا سفلی
 • قشلاق خورشا علیا
 • قشلاق رحیم
 • قشلاق مرزآباد
 • قیه‌قشلاق

ک

 • کاسین
 • کالیجان
 • کوجان (ورزقان)
 • کوراکش
 • کبودگنبد (ورزقان)
 • کرویق
 • کرنگان (ورزقان)
 • کلو (ورزقان)
 • کلم (روستا)
 • کهنه‌لو
 • کیغال

گ

 • گوراند
 • گویجه سلطان
 • گزان‌بند
 • گشایش (ورزقان)
 • گلو (ورزقان)
 • گل‌آخور
 • گل‌چول
 • گل‌عنبر

ل

 • لاله‌بجان
 • لله‌لو (ورزقان)
 • لمبران
 • لیجین
 • لیلاب
 • لیلی‌خانه

م

 • مرزآباد
 • مزرعه سواره
 • مزرعه شادی
 • مسقران
 • مشاهیر (روستا، آذربایجان شرقی)
 • مشک‌عنبر
 • ملک‌طالش
 • ملک‌قضات
 • مهترلو
 • میوه‌رود
 • میرزاعلی‌کندی
 • میلق

ن

 • نچق
 • نصیرآباد (ورزقان)
 • نگارستان (ورزقان)
 • نهریق

ه

 • همای سفلی
 • همای علیا
 • هیبت‌بیگلو
 • هیزه‌جان

ی

 • یاشیل
 • ینگجه (ورزقان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران